Новини

Допомога роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб

Велика кількість наших громадян була змушена покинути свої домівки та переїхати у більш безпечні місця. Багато хто при цьому втратив свою роботу, адже дистанційна робота не для всіх можлива. Щоб мати кошти на існування, вони мають працювати на новому місці. Тож документ, що ми коментуємо сьогодні (далі — Порядок № 331), був ухвалений, аби допомогти роботодавцям із наданням робочих місць переміщеним особам в межах України.

На кого розповсюджується Під внутрішньо переміщеною особою (далі — ВПО) розуміють особу, яка після введення Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 р. № 64/2022 перемістилася з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та яка визначена в переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких платникам ЄСВ, які перебувають на обліку на відповідній території, може надаватися допомога в рамках Програми «єПідтримка», та отримала довідку внутрішньо переміщеної особи

 

Компенсація витрат надається роботодавцю за кожну працевлаштовану особу на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом, в разі одночасного виконання таких умов (п. 2 Порядку № 331):

 • роботодавець перебуває на обліку як платник ЄСВ;
 • розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір МЗП;
 • податкову звітність за IV квартал 2021 року або річну звітність за 2021 рік подано в установленому законодавством порядку.

ВАЖЛИВО! Особа з числа ВПО може бути працевлаштована на умовах, визначених Порядком № 331, один раз.

Розмір допомоги Компенсація витрат надається в розмірі 6500,00 грн щомісяця за кожну працевлаштовану особу, за яку роботодавець сплачує ЄСВ, на період воєнного часу та протягом 30 к. дн. після його скасування або припинення. Загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати двох місяців з дня працевлаштування особи на умовах, передбачених п. 2 Порядку № 331.

Тож право на отримання компенсації виникає, якщо особу з числа ВПО працевлаштовано протягом дії воєнного стану + 30 к. дн. після його скасування. Але виплата здійснюється лише за 2 місяці з дня працевлаштування.

Як отримати Для цього роботодавець не раніше, ніж через 5 к. дн. після працевлаштування особи подає до міського, районного, міськрайонного центру зайнятості або філії регіонального центру зайнятості (далі — центри зайнятості) заяву про компенсацію витрат (далі — заява):

 • в електронній формі — через Портал Дія;
 • в паперовій формі — особисто під час відвідування центру зайнятості або на адресу електронної пошти відповідного центру зайнятості. Форму заяви затверджує Державний центр зайнятості.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Є тільки точка відліку дати подання заяви — не раніше 5 к. дн. після працевлаштування особи, а якогось граничного строку подання такої заяви Порядок № 331 не містить.

До заяви, поданої до центру зайнятості в паперовій формі (зокрема, на адресу електронної пошти), додаються:

 • копія наказу про працевлаштування особи;
 • документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених п. 2 Порядку № 331;
 • відомості про працівників, які є застрахованими особами (ПІБ, РНОКПП);
 • копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Для подання заяви в електронній формі через Портал Дія роботодавець має створити особистий електронний кабінет на цьому порталі, пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію, а також заповнити, підписати та подати відповідну заяву, яка, у тому числі, містить: дані про працевлаштованих осіб з числа ВПО; дані про документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених п. 2 Порядку № 331; розрахунковий рахунок роботодавця. У порядку інформаційної взаємодії під час подання заяви автоматично використовується інформація з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, а саме про номер та дату видачі довідки про взяття на облік ВПО.

Отже, покроково процедура отримання компенсації виглядає так:

 1. Подання заяви.
 2. Після підтвердження відомостей, зазначених роботодавцем у заяві, інформацію про подання заяви вносять до Реєстру роботодавців — отримувачів компенсації витрат (в разі подання заяви через Портал Дія).
 3. Регіональний центр зайнятості ухвалює рішення щодо надання або відмови у наданні компенсації протягом 5 к. дн. після отримання заяви від роботодавця (крім подання заяви через Портал Дія). Повідомлення про таке рішення надсилається роботодавцю протягом 3 к. дн. у спосіб, обраний роботодавцем для подання заяви (крім подання заяви через Портал Дія).
 4. Регіональний центр зайнятості перераховує кошти роботодавцю за перший місяць роботи працівника протягом 5 р. дн. після ухвалення рішення щодо надання компенсації витрат або отримання відомостей з Реєстру роботодавців — отримувачів компенсації витрат через Портал Дія.
 5. Для отримання компенсації витрат за другий місяць роботодавець підтверджує продовження зайнятості осіб, стосовно яких прийнято рішення щодо надання компенсації витрат, засобами Порталу Дія або шляхом подання повідомлення центру зайнятості (безпосередньо або на адресу електронної пошти). Регіональний центр зайнятості перераховує кошти роботодавцю за другий місяць роботи працівника протягом 5 р. дн. після надходження повідомлення про підтвердження продовження зайнятості цих осіб.

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Подавати якусь звітність щодо отриманої суми компенсації Порядок № 331 не вимагає. Однак центр зайнятості контролює використання цих коштів шляхом проведення відповідної перевірки протягом 180 к. дн. після останньої виплати такої компенсації та має право отримувати від роботодавця необхідні пояснення з відповідних питань, зокрема в письмовій формі. Роботодавець та працевлаштована особа несуть відповідальність за достовірність документів і відомостей, наданих для отримання компенсації. У разі виявлення порушення роботодавець добровільно чи на підставі рішення суду зобов’язаний повернути Фонду використані з порушенням кошти.

 

І ще один дуже важливий момент. Згідно з п. 11 Порядку № 331 в разі припинення трудових відносин, зокрема розірвання строкового або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом, до завершення строку виплати компенсації витрат роботодавець протягом 5 р. дн. із дня такого припинення зобов’язаний повернути суму невикористаної компенсації витрат на рахунок регіонального центру зайнятості. Сума, що підлягає поверненню, визначається як різниця між сумою компенсації витрат (6500,00 грн) та її розміром, розрахованим пропорційно відпрацьованому працівником часу на місяць.

ВАЖЛИВО! Немає заборони на звільнення працівників з числа ВПО, щодо яких отримано компенсацію, протягом якогось періоду часу. Нагадаємо, що така заборона, наприклад, є щодо отримання компенсації у зв’язку із частковим безробіттям згідно із Законом про зайнятість . Тож роботодавець може припинити трудові відносини будь-коли та з будь-якої підстави. Але, якщо це зробити до завершення строку виплати компенсації, треба повернути невикористану суму (пропорційно не відпрацьованому часу на місяць). Незрозуміло, що вважати завершенням строку виплати компенсації. На нашу думку, якщо з працівником із числа ВПО буде розірвано трудовий договір після закінчення двох місяців із дня працевлаштування (саме протягом цього часу за п. 3 Порядку № 331 виплачується ця компенсація), нічого повертати Фонду не потрібно

 

Насамкінець додамо, що суму отриманої компенсації роботодавець включає до складу доходу. Ніяких податкових послаблень (щодо невключення цієї суми до бази оподаткування єдиним податком або податком на прибуток) ПКУ не містить.

Джерело: ibuhgalter.net