Оновлення

Оновлення від 04.02.2019 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • При розрахунку 5-ї таблиці звіту ЄСВ тепер включається також запис посади, з якої було переведено працівника.
 • У наказі на утримання профвнесків (тип _nms) додано можливість перезапису наказів на новий код штатного розкладу.
 • Реалізовано можливість при формуванні табелів брати загальний час з норми часу, а не з календарів. Ця поведінка регулюється за допомогою параметру «Облік заробітної плати» → «Табелі» → «При формуванні табелів брати загальний час з норми часу, а не з календарів».
 • Внесено зміни у форму друку розрахунково-платіжної відомості. Додано поля для двох підписантів (керівника та головного бухгалтера). Ці поля з'являються, коли в довіднику № 1 «Свої організації» вказано дані про вищезазначених осіб.
 • Виправлено помилку, що виникала під час друку списку підрозділів із штатного розкладу.
 • Заповнено довідник «Календарні дні для відпускних» на 2019 рік.

Облік ПДВ

 • Виправлено ситуацію, коли при формуванні виданої податкової накладної з реалізації залікова ціна та вага визначалася лише для рядків з нульовою знижкою.

Облік ТМЦ

 • Внесено зміни у відомість залишків та обігово-сальдову відомість. У випадках, коли ціна, кількість або сума дорівнює нулю, буде показуватися пусте поле.
 • У довіднику номенклатури запроваджено пункт меню «Скасувати ведення за постачальниками».
 • Внесено зміни до процедури масового введення з відомості залишків. Виправлено помилку, коли при додаванні номенклатури з відомості залишків був фільтр по класам ТМЦ, яких немає на даній номенклатурі.
 • Внесено зміни в алгоритм списання ТМЦ методом FIFO та згідно прайс-листа.
  1. Виправлено помилку, через яку списання ТМЦ методом FIFO виконувалося не за порядком прибуткування.
  2. Виправлено прибуткування послуги через прайс-лист.
  3. Прибрано можливість введення класу ТМЦ при списанні методом FIFO (він автоматично визначається із приходу).
 • Додано КЕКВ у рядки документа «Готова продукція» (GP).
 • Внесено зміни у звіти «Аналіз закупівель» та «Аналіз списання». Відтепер їх можна формувати в розрізі джерел фінансування.
 • Виправлено помилку при додаванні розширення піддовідника в «Аналіз» → «Списання».

Облік основних засобів

 • Додано формування проведень при збереженні документа розрахунку амортизації.
 • Доопрацьовано метод розрахунку амортизації DpUosexDrct (Амортизація по прямолінійному методу), щоби при помісячному розрахунку підсумкова сума за рік враховувала помилки заокруглень.
 • Створено форму друку «Розрахунок амортизації ОЗ» (OA_PER_EX51) (в колонці «Вартість, яка амортизується» відображається балансова/залишкова вартість замість первісної у формі OA_PER_EX50).
 • Додана можливість зміни первісної вартості на ліквідаційну шляхом зміни параметрів ОЗ, використовуючи документ «Зміна параметрів» (OD).

Зміни для бюджетних організацій

 • Виправлено перерахунок відомості по батьківській платі за минулий рік.
 • Виправлено копіювання в довіднику учнів (не відображалися місця перерахувань та розмір плати).
 • Батьківська плата: додано скорочену форму табеля (параметр підсистеми «Використовувати скорочений табель відвідування»).

Комунальні послуги

 • Виправлено розрахунок пільг та заокруглень при розрахунку пільг.

Різне

 • Вдосконалено систему налаштування та контролю повноважень.
 • У списку документів додано контекстний пункт меню «Зв'язані документи» → «Прив'язати документ».
 • Системні доопрацювання задля підвищення стабільності роботи програми.