Оновлення

Оновлення від 04.06.2020 для Debet Plus V12

Внесені зміни для подальшої можливості розрахунку Звіту про доходи та витрати за формою «1-НС (квартальна)».
А саме:

 • У плані рахунків збільшена максимальна кількість аналітик на рахунках із трьох до шести, змінені налаштування господарських операцій у частині визначення аналітик 4, 5, 6.
 • Для формування звіту за формою 1-НС доданий та наповнений необхідними елементами довідник аналітики № 200 «Види діяльності».
 • До рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 75, 23, 91, 93, 94 та субрахунків 901, 902, 903 останньою аналітикою додано довідник аналітики № 200 «Вид діяльності».
 • У всіх папках документів на оприбуткування (PN), реалізацію (NK) та списання (PZ) у заголовку та табличній частині документа додано поле «Вид діяльності». Вибір значень відбувається з довідника аналітики № 200 «Види діяльності». Значення виду діяльності можна вказувати як у заголовку документа, так і в рядках. Пріоритет надається значенню, вказаному в рядках.
 • У всіх папках документів на списання матеріальних цінностей (тип документа PZ) у заголовку документа (в табличній частині це вже було раніше) додано поле «Рахунок-отримувач для закриття витрат з 8-го класу». Тим, хто використовує транзитні проводки для закриття витрат з рахунків класу 8, тепер значення рахунку можна вказувати як у заголовку документа, так і в рядках. Пріоритет надається значенню, вказаному в рядках.
 • Для документів вхідних платіжних доручень (PV) та вихідних платіжних доручень (PP), у проводках до яких за дебетом чи кредитом використовуються рахунки 70, 71, 72, 73, 74, 75, 23, 91, 93, 94 та субрахунки 901, 902, 903, додано поле «Вид діяльності». Вибір значень із довідника аналітики № 200 «Види діяльності».
 • Доданий довідник аналітики № 99 «Види ТМЦ для НСЗУ». Цей довідник необхідний для можливості групування даних рахунку 20/201 «Сировина та матеріали» в розрізі, передбаченому розділом І п.2.1 звіту за формою 1-НС та .
  Довідник № 99 «Види ТМЦ для НСЗУ» містить такі елементи:
  • Інші матеріали;
  • Лікарські засоби;
  • Кров та її компоненти;
  • Вироби медичного призначення та допоміжні засоби слуху, зору, руху, засоби протезування для кардіології, ендопротезів, інші протези тощо;
  • Імунобіологічні препарати, лікувальне харчування;
  • Засоби індивідуального захисту.
  • Дезінфекційні засоби (для звіту «ЗВІТ ПРО ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ (Covid-19)»).
  • Дороговартісне обладнання для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19 (для звіту «ЗВІТ ПРО ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ (Covid-19)»).
  Для коректного формування звіту за формою 1-НС необхідно виконати підготовчі дії в довіднику номенклатури та встановити коректне значення виду ТМЦ для форми 1-НС в картці номенклатури.
  УВАГА! Оновлення встановлює всім номенклатурам значення «Інші матеріали».
  Як змінити встановлене значення:
  • Індивідуальна зміна: «Довідники» → «Номенклатура» → відкрити на редагування необхідний рядок → перейти на вкладку «Клас ТМЦ» → знайти параметр «Вид ТМЦ для форми 1-НС» → відкрити його на редагування та встановити необхідне значення.
  • Масова зміна, варіант 1: «Звіти» → «Оборотно-сальдова відомість» → «Розрахунок». У розрахованій відомості відмітити рядки, яким необхідно встановити однакове значення → права кнопка миші → «Класи ТМЦ» → «Проставити Вид ТМЦ для форми 1-НС».
  • Масова зміна, варіант 2: «Довідники» → «Номенклатура» → відмітити рядки, яким необхідно встановити однакове значення → права кнопка миші → «Класи ТМЦ» → «Проставити Вид ТМЦ для форми 1-НС».
 • В довідник шифрів виробничих витрат доданий елемент під назвою «COVID-19» з витратним рахунком по ЗП та ЄСВ 23/231/0. Необхідно виконати коректне налаштування даного ШВВ відповідно до своїх потреб. Для цього в підсистемі «Облік ЗП» зайти в «Довідники» → «Шифри виробничих витрат» → знайти рядок з назвою «COVID-19» → відкрити рядок на редагування та вказати необхідний витратний рахунок разом з усіма аналітиками для полів «Рахунок для віднесення ЗП на витрати» та «Рахунок для віднесення нарахованого ЄСВ на витрати». Все інше заповнити відповідно до потреб, можна зробити так само, як це зроблено в рядку, яким вже користувались раніше.
 • В довідник аналітики № 25 «Категорії персоналу» додані наступні рядки:
  • Керівники;
  • Керівники структурних підрозділів;
  • Лікарі;
  • Середній медичний персонал;
  • Молодший медичний персонал;
  • Інші працівники.
  Ці категорії використовуються в звіті за формою 1-НС. Якщо у вас вже були ці категорії, то можна вимкнути рядки, додані оновленням, наступним чином: «Довідники» → «Довідники аналітики» → № 25 «Категорії персоналу». Встановити маркер на рядок, який необхідно сховати → ПКМ → «не використовувати». Для коректного відображення даних про витрати на оплату праці працівників в розрізі категорій в звіті за формою 1-НС, перелічені вище категорії слід вказати в штатному розкладі.

Облік ТМЦ

 • Для звіту «Звіт про залишки медичних засобів та лікарських виробів» в довіднику номенклатури додані відповідні параметри, а саме:
  • Міжнародна непанентована назва лікарських засобів;
  • Форма випуску лікарських засобів;
  • Дозування лікарських засобів;
  • Кількість в упаковці.
  Порядок встановлення значень параметрів номенклатури описаний вище на прикладі «Виду ТМЦ для форми 1-НС». Для отримання друкованої форми звіту «Звіт про залишки медичних засобів та лікарських виробів» необхідно сформувати відомість залишків та в списку друкованих форм обрати форму друку VDOST40 «Звіт про залишки медичних засобів та лікарських виробів».
 • У довіднику номенклатури пункти меню «Скопіювати відмічені рядки довідника в буфер», «Встановити ведення за прибуткуваннями», «Скасувати ведення за прибуткуваннями», «Скасувати ведення за постачальниками», «Встановити ведення за середніми цінами», «Скасувати ведення за середніми цінами», «Відновити середні ціни в рядках накладних» переміщено в меню «Сервіс».
 • У довіднику аналітики № 357 «Джерела фінансування» є можливість вказати значення поля «Рахунок для нарахування амортизації по МНМА», наприклад 13/132/1 або ту статтю, яка підходить для того чи іншого джерела фінансування. Після цього проводка з нарахування зносу в документах з передачі МНМА в експлуатацію (папки PM-6101, 6103, 6105) буде формуватись автоматично. В іншому випадку при збереженні кожного документа програма буде вимагати вказати статтю в проводці для кредиту рахунка 13/132.

Інше

 • Доданий довідник аналітики № 97 «Статті руху грошових коштів» та відповідні розширення папок документів, як підготовка для формування річної фінансової звітності за формою № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)». Для налаштування та можливості використання цього функціоналу, необхідно звернутись на службу технічної підтримки.
 • Довідник «КЕКВ» перейменовано на «КЕКВ/Статті витрат». Додано новий рядок 10001 — «Амортизація».