Оновлення

Оновлення від 04.09.2020 для Debet Plus V12

Облік ТМЦ

 • У довіднику номенклатури пункти меню «Скопіювати відмічені рядки довідника в буфер», «Встановити ведення за прибуткуваннями», «Скасувати ведення за прибуткуваннями», «Скасувати ведення за постачальниками», «Встановити ведення за середніми цінами», «Скасувати ведення за середніми цінами», «Відновити середні ціни в рядках накладних» переміщено в меню «Сервіс».
 • У вибірку по списанню доданий фільтр по КЕКВ за умови встановленого системного параметру «Вести облік ТМЦ в розрізі КЕКВ».

Звітність

 • Розроблена форма «ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ МІКРОПІДПРИЄМСТВА (форми № 1-мс, № 2-мс)»
 • Доопрацьовано розрахунок форми «ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА (форми № 1-м, № 2-м) (версія 1901.002)».
  Додано параметри системи в підсистемі «Зведення бухгалтерського балансу»:
  • Сальдо за Дт рах. 63 включати в звіт (Форма № 1-м) з кодом рядка (1125/1155);
  • Перевіряти та корегувати дату початку розрахунку фінансових форм звітності (Так/Ні);
  • Закриття рахунків доходів та витрат виконано на фінансовий результат (Так/Ні);
  • Рахунок обліку податку на прибуток.

Заробітна плата

 • В експорті Таблиці 5 звіту ЄСВ виправлено дані кодів класифікаторів професій.
 • Виправлено перерахунок статистики, яка була більша нуля і в результаті змін налаштування повинна стати нульовою.
 • Реалізовано розрахунок перенесення часу неявок з полів особових рахунків. Можна використовувати для формування неявок простою.
 • При експорті Таблиці 5 звіту ЄСВ у форматі XML виправлено значення категорії застрахованих осіб і ознаки договору ЦПХ.
 • У рядках табелів додано окреме поле для святкових календарних днів неявок. Тепер у розділі календарні дні буде відображатись загальна кількість календарних днів і окремо в тому числі святкових календарних днів, які будуть відніматися від загальної кількості лише при розрахунку статистики неявок відпускних.
 • У розрахунок відсоткової надбавки до окладу за тарифною сіткою з пріоритетом по днях (_proc_tarif_koef_cd) додана можливість враховувати кількість ставок за допомогою включення змінної організації ZRP.USE_KOLST..
 • Реалізовано індексацію тієї частини відпустки, що виникає з дня підвищення окладів відповідно до п. 10 постанови № 100 (має бути включена константа otpkoefcross).
 • Виправлено ситуацію, коли при наявності коефіцієнтів підвищення не з початку місяця у відпустках цього місяця після дати підвищення не індексувалась статистика попередніх місяців.
 • Реалізовано відслідковування виплати та заборгованості по лікарняних листах за рахунок ФСНВ в особовому рахунку.
 • Реалізовано можливість рахувати всім співробітникам вислугу, яке не залежить від введених у штатному розписі даних. Для цього треба створити окремий розрахунок (тип _visluga), і в змінних організації в змінній ZRP.VISLUGA_CL. вказати код довідника шкали вислуги.
 • Виправлено врахування сум відпускних у статистиці відпускних у частках статистики до підвищення ЗП і після підвищення для тих відпусток, що припадають на день підвищення і посилаються на старі коди ШР.
 • У документ відомість (VD) при масовому формуванні рядків додано запит на включення у відомість співробітників, які знаходились у відпустці у місяці документа.
 • У штатному розписі додано меню «Сервіс» → «Змінити інші дані» → «Проставити довідник тарифної сітки», що дає смогу змінити довідник тарифних сіток і перерахувати оклад.
 • У переліку місяців розрахунку ЗП заборонено знімати фіксацію з місяців, які знаходяться в закритому періоді.
 • Додано можливість запуску рознесення по рахунках за одним чи декількома табельними номерами.
 • У зведенні розподілу працівників за розміром ЗП додано можливість розрахунку лише за основними посадами.
 • Реалізовано можливість встановлення повноважень на розрахунок заробітної плати лише за табельними номерами.
 • У звіті Форма 1-ДФ виправлено ситуацію, коли впродовж кварталу співробітника було прийнято/звільнено декілька разів і у звіті суми мають бути відображені відповідно.
 • Додано константу bstvozn_pastotp, яка при розрахунку статистики лікарняних враховує коригування сум відпусток у місяці виникнення, а не нарахування відповідно до п. 1.6.1 Інструкції № 5 у листі Мінсоцполітики від 16.09.2015 р. № 528/18/99-15.
 • У списки наказів додано колонку посади співробітників.
 • У розрахунку доплати до мінімальної ЗП реалізовано можливість обмеження коефіцієнту до 1 для посад сумісників у розрізі класифікаторів професій. Для цього потрібно встановити константу dmzp_dols_ogr у значення 2.
 • У розрахунку заборгованості за виконавчими листами реалізовано можливість не включати в базу розрахунку лікарняні. Для цього потрібно в змінних організації включити змінну ZRP.DOLGCH_IGNORE_BOLN..
 • У перелік доплат та утримань додано окремий наказ «Допомога по вагітності та пологах». Цей наказ можна використовувати замість режиму спрощених лікарняних.
 • Реалізовано ведення виплат та заборгованості по чорнобильським відпускним. Для цього необхідно змінити значення константи show_vipl_otpch на 1.
 • У зведенні по особових рахунках у вибірці по полям особових рахунків додано підсумок за ідентифікаційним кодом.
 • У параметрах системи додано параметр «Облік заробітної плати» → «Табелі» → «Змінювати фактичний час в табелі при редагуванні наказів неявок».
 • У довідник класифікаторів професій ДК 003:2010 (код 222) внесені зміни згідно з Наказом Мінекономіки від 18.08.2020 № 1574 «Про затвердження Зміни № 9 до національного класифікатора ДК 003:2010».

Інше

 • Актуалізовано налаштування кореспонденцій рахунків для розрахунку курсових різниць при експортно-імпортних операціях: «Зведення бухгалтерського балансу» → «Валюта» → «Курсові різниці для комерційного плану рахунків».