Оновлення

Оновлення від 05.01.2021 для Debet Plus V12

Заробітна плата

  • Реалізовано обмеження баз ЄСВ у 15 мінімальних зарплат для зовнішніх сумісників, які додані на окремі табельні номери, але мають однаковий ідентифікаційний код.

Облік основних засобів

  • Виправлено «зависання» та прискорено збереження документа розрахунку амортизації основних засобів.