Оновлення

Оновлення від 05.01.2022 для Debet Plus V12

Корпоративний облік ОЗ

  • Доопрацьовано форми друку Оборотної відомості OBRUOS34 і OBRUOS35.
  • Доопрацьовано перерахунок амортизації.

Управління торгівлею та ТМЦ

  • У документах виду BS додано поле введення КЕКВ та параметр папки «Не показувати КЕКВ».
  • У формі друку PZ_EX01 «Акт на списання» змінено відображення підписантів.
  • У формі друку PZ_EX02 «НАКЛАДНА-ВИМОГА НА ВІДПУСК (ВНУТРІШНЄ ПЕРЕМІЩЕННЯ) МАТЕРІАЛІВ» змінено відображення підписантів.
  • У формі друку PZ_EX10 «Акт приймання-передачі МНМА (внутрішньовідомча передача)» змінено відображення підписантів.
  • У формі друку PZ_EX12L «Акт списання вилучених документів з бібліотечного фонду» змінено відображення підписантів.
  • У формі друку PM_EX11 «Акт приймання-передачі МНМА (внутрішньовідомча передача)» змінено відображення підписантів.

Заробітна плата

  • Додано вид премії «Премія за 9 місяців».
  • Додано нову форму друку розрахункових листів з колонкою «ставка/збір» . Форма вимкнута, за потреби, зверніться до СП.

Зведення бухгалтерського балансу