Оновлення

Оновлення від 05.10.2021 для Debet Plus V12

Корпоративний облік ОЗ

 • Доопрацьовано алгоритм розрахунку наступного інвентарного номеру при додаванні нового об'єкта ОЗ.
 • Додано форму друку реєстру прибуття у форматі *.xls.
 • Додано форму друку реєстру переміщень у форматі *.xls.
 • Додано форму друку реєстру вибуття у форматі *.xls.

Облік касових операцій

 • Додано форму друку «Акт інвентаризації каси».

Облік заробітної плати

 • Додано довідник №154 «Види окремих розрахунків заробітної плати».
 • Змінено структуру довідника розцінок (реалізовано відображення ієрархічно).
 • Додано константу otp_go_04092021: «Застосування змін по 100-й постанові від 04.09.2021». Оновлено розрахунки по середньому (відпустка, за 2 попередніх місяці).

Зведення бухгалтерського балансу

 • Доопрацьовано форму друку МО № 9 і МО № 9/1.

Загальні

 • Доопрацьовано меморіальний ордер № 6 для відображення від'ємних сум по поверненню матеріалів постачальнику.
 • Доопрацьовано метод закриття рахунків REDISTR.
 • Додано «Протокол інвентаризаційної комісії».
 • Доопрацьовано форму друку «Рахунок на оплату» (NK_EX65).
 • У журналі реєстрації проводок додано режим відбору «Проводки, по яких документ видалений».