Оновлення

Оновлення від 06.07.2022 для Debet Plus V12

 • Виправлено помилки і поліпшено продуктивність.

  Управління торгівлею та ТМЦ

  • Доопрацьовано форму друку NK_EX19 «Товарно-транспортна накладна (14.01.2014)». Додано габарити авто, посвідчення водія, код ЄДРПОУ.
  • Доопрацьовано форму друку NK_EX17 «Рахунок-фактура». Розширено поле «Постачальник».

  Автотранспорт

  • Вдосконалено документи з обліку робіт автомобільного та тракторного парку для організацій та установ, які користуються довідником «Галузі витрат».

  Облік фінансування

  • Доопрацьовано розрахунок звіту «Картка аналітичного обліку фактичних видатків» у розділі «Казначейська звітність».

  Облік заробітної плати

  • Доопрацьовано врахування премій у розрахунках по середньому у відповідності до Постанови № 486 від 26 квітня 2022 р.

  Інше

  • Удосконалено підсистему друку у форматі Excel у частині висоти рядків таблиць.
  • Додано наказ «Відсторонення від виконання службових обов'язків» для військовослужбовців.