Оновлення

Оновлення від 06.10.2020 для Debet Plus V12

Звітність

  • Виправлено розрахунок рядків №№ 3410, 3415 для «Звіт про рух грошових коштів (форма № 3-ДС)».
  • Оновлено налаштування звітного балансу (форма 1-ДС) для рядків №№ 1150, 1195, 1540, 1575 та приведено у відповідність форму друку, затверджену Наказом МФУ № 307 від 28.02.2017 р.
  • При формуванні форм казначейської звітності додано можливість вибору декількох видів фонду одночасно та доопрацьовано розрахунок рядка «010» у формах 4-1д, 4-2д, 4-4д.

Облік фінансування

  • Розроблено контроль сум кошторису та юридичного зобов'язання на етапі збереження документа.

Облік банківських операцій

  • Додано можливість встановити дату проведення документа «Платіжне доручення вихідне» з СДО. ПКМ у списку платіжних доручень — «Встановити дату проведення документа з СДО».
  • Додано імпорт банківської виписки з ProCreditBank iBank2.

Облік касових операцій

  • Для рахунків 2213 «Грошові документи в національній валюті» та 2214 «Грошовi документи в iноземнiй валютi» вилучено ведення у розрізі КЕКВ.

Облік ТМЦ

  • Додано новий клас ТМЦ «Бланки суворої звітності».
  • Оновлено проводки «Прибуткування на позабаланс».