Оновлення

Оновлення від 07.05.2021 для Debet Plus V12

  • Доопрацьовано розрахунок розділу «Інше до розділу 1» звіту 1-НС
  • Доопрацьовано розрахунок розділу 5.1 звіту 1-НС
  • Доопрацьовано налаштування проводок до папок документів:
    • PV-100 «Бюджетні асигнування»
    • PP-240 «----- Пільгові пенсії (Дт 663)»
    • PP-310 «Касове обслуговування»