Оновлення

Оновлення від 08.02.2021 для Debet Plus V12

Заробітна плата

  • Реалізовано обмеження баз ЄСВ у 15 мінімальних зарплат для зовнішніх сумісників, які заведені на окремі табельні номери, але з однаковим ідентифікаційним кодом.
  • Реалізовано можливість розрахунку від'ємного прибуткового податку.
  • Реалізовано розрахунок надбавки за ранг по нормі часу, яка не залежить від відпрацьованого часу і кількості ставок (_rang_norm).
  • У розрахунку надбавки за вислугу років реалізовано можливість використовувати різні групи входження полів особових рахунків у налаштуванні довідників шкал за допомогою змінної організації ZRP.VISL_TUNE_NUM.[код наказу].
  • У довідку про середню заробітну плату додана можливість розраховувати по всім сумісникам на різних табельних номерах.

Облік ТМЦ

  • Додана можливість виправляти похибки заокруглення ПДВ у проводках документа «Накладна на реалізацію» (NK). Для цього необхідно відмітити всі документи за звітний період (наприклад, за рік) - у контекстному меню вибрати «Сервіс» - «Виправити похибки заокруглення ПДВ у проводках».

Облік основних засобів

  • Додано можливість проставити масово через довідник ОЗ для об'єкта ознаку «Не враховувати в розрахунку амортизації (зносу)».
  • Додано можливість налаштовувати перелік колонок для довідника основних засобів.