Оновлення

Оновлення від 08.04.2022 для Debet Plus V12

Зведення бухгалтерського балансу

 • Доопрацьовано розрахунок 10-ї таблиці звіту 1-НС в частині «Запаси».
 • Доопрацьовано розрахунок «Фінансова звітність мікропідприємства» (Форма №1-мс) через налаштування звітного балансу.
  • Для активації режиму необхідно в меню «Налаштування->Параметри системи->Зведення бухгалтерського балансу->Вид балансу» за замовчуванням встановити значення «3».
 • Виправлено розрахунок ордера №6 меморіально-ордерного обліку.
 • Виправлено та доопрацьовано розрахунок відомості №5.1 журнально-ордерного обліку.

Управління торгівлею та ТМЦ

 • Додано новий атрибут номенклатури «Стаття витрат» та реалізовано його автоматичне визначення в документах списання ТМЦ.
 • Доопрацьовано Звіти -> Матеріальний звіт
  • Додано відображення повернення постачальникам окремими колонками;
  • Додано можливість вказати фільтр по постачальнику;
  • Додано колонку «постачальник» в результатах розрахунку.
 • Виправлено помилки і поліпшено продуктивність.