Оновлення

Оновлення від 09.01.2019 для Debet Plus V12

Зведення бухгалтерського балансу

 • Розроблено форми друку облікового регістру «Облік грошових коштів та грошових документів»:
  • Журнал 1 за кредитом рахунків 30, 31, 33.
  • Відомость за дебетом рахунку 30.
  • Відомость за дебетом рахунку 31.
  • Відомость за дебетом рахунку 33.
 • Розроблено форми друку облікового регістру «Облік довгострокових та короткострокових позик»:
  • Журнал 2 за кредитом рахунків 50, 60.
 • Внесено зміни в МО № 6. Виправлено помилку, через яку не відображались суми в розрізі документів, а лише їх підсумок.
 • Внесено зміни в МО № 8. Відтепер назва першої аналітики буде визначатися відповідно до рахунку.
 • Внесено зміни в МО № 11, 12. Виправлено помилку, через яку в обіговому балансі та МО за конкретний період не співпадали суми.
 • Виправлено проблему, пов'язану з формуванням на 1 січня початкових сумових залишків із залишків ТМЦ у випадку, коли 1-го січня вже були обіги.

Облік заробітної плати

 • Доопрацьовано розрахунок індексації з урахуванням сумісників та кількості ставок.
 • Внесено корективи до формування табелів. Відтепер коректно відображаються вихідні та святкові дні, також у підсумках лікарняні та відпустки відображаються у днях.
 • Виправлено форму друку П-5 (якщо за день була неявка (відпустка, лікарняний), зазначалися години замість нуля), а також виправлено відображення неявок.
 • Додано можливість масово змінювати кінцеву дату наказів без вказування початкової дати.
 • Виправлено масове додавання наказів по індексації для сумісників.

Облік ТМЦ

 • Внесено зміни до алгоритму вставки з «кишені» (при вставці не переносився КЕКВ).
 • При експорті податкових накладних додано можливість підміняти свій ЄДРПОУ значенням із відповідного параметра підсистеми.

Зміни для бюджетних організацій

 • Батьківська плата: додано можливість додавати учнів зі списку в існуючий табель.
 • Батьківська плата: виправлено розрахунок пільг.

Облік основних засобів

 • Актуалізована форма друку «Інвентаризаційний опис» стосовно друку субрахунків.
 • Розроблено форму друку матеріального звіту по ОЗ (obruos19.xls).
 • Виправлено формування суми зносу у формі друку акта ліквідації ОЗ. (Раніше сума зносу бралась на дату внесення залишку і нарахована амортизація не бралась до уваги. Зараз суму зносу дістаємо на дату документа — акту ліквідації).
 • Виправлено режим редагування довідника видів обліку ОЗ.
 • Виправлено перегляд розрахованої амортизації за обраним ОЗ.
 • Доопрацьовано метод розрахунку амортизації за відсотком (при помісячному розрахунку підсумкова сума за рік враховує помилки округлення).

Облік касових операцій

 • Оновлено вибірку по відомостях.

Комунальні послуги

 • Зі звіту «Зведення по оплаті» додано можливість пошуку первинного документа.
 • До процедури «Імпорт субсидій» додано перевірку коректності періоду надання субсидії.

Різне

 • Виправлено проблему, через яку в разі виникнення будь-якої помилки було неможливо закрити «зависший» діалог до перезапуску програми.
 • Додано можливість зберігати у файл звіти про помилки (в разі відсутності інтернету).