Оновлення

Оновлення від 09.10.2019 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • Виправлено процедуру внесення неявок у табель обліку робочого часу з наказу на введення готових сум, якщо в поточному місяці у працівника було переведення на іншу посаду.
 • Виправлено друк форми № П-5 «Табель обліку використання робочого часу».
 • Виправлено ситуацію, коли при розрахунку зведення за особовими рахунками по підрозділам не враховувались суми, які стосувалися записів штатного розкладу попередніх місяців.
 • Додана можливість масового обнулення фактичного часу табелю в режимі формування табелів за першу половину місяця.
 • Реалізовано розрахунок ЗП для людини, яка перебуває на службі за контрактом у Збройних Силах України. Розрахунок фіксує середню заробітну плату за два попередні місяці та застосовує до неї кількість днів норми кожного розрахункового місяця та коефіцієнт підвищення.
 • Реалізовано можливість при розділенні сум авансу в розрізі шифрів виробничих витрат (ШВВ) не враховувати деякі ШВВ. Для цього потрібно вказати перелік ШВВ-виключень (через кому) в змінній організації ZRP.SPLIT_NLG_AVNS_EXCEPTION.
 • На формі штатного розкладу додано поля введення періоду відбору інформації.
 • Для форми друку «Заява-розрахунок по лікарняних ФСС» додано можливість вибору та друку членів комісій у протоколах до форми.
 • Для деяких випадків збільшена швидкість формування табелів обліку робочого часу.

Облік ТМЦ

 • Розширено поле для розрахункового рахунку за стандартом IBAN у накладній та рахунку-фактурі (форми друку NK_EX10 та SF_EX50).
 • На форми друку матеріального звіту додано підсумки по Підрозділу та МВО.

Облік банківських операцій

 • У довідник банківських рахунків додано поле «Попередній банківський рахунок», куди скопійовано значення поточного розрахункового рахунку. Для внесення рахунків формату IBAN необхідно відредагувати кожен з існуючих рахунків, а значення рахунку IBAN вказати в полі «банківський рахунок».

Облік касових операцій

 • Додано можливість розрахунку та друку картки аналітичного обліку готівкових операцій.

Облік основних засобів

 • До документа розрахунку амортизації додано можливість формування за матеріально відповідальною особою та підрозділом.
 • У картці основного засобу в розділі «Бухгалтерський облік» додано розшифровку для терміну використання - «Термін використання (міс.)».
 • Додано новий параметр основного засобу «Cума внесеного капіталу на 01.01.2017». Використовується для проведень під час ліквідації основного засобу.
 • При розрахунку амортизації відсотковим методом поквартально, виправлення похибок заокруглення (вирівнювання) до річної суми амортизації буде виконуватися в IV кварталі.

Облік батьківської плати

 • Виправлено розрахунок пільг при використанні поля «Аванс».

Різне

 • До довідника «Види фондів» додано розширення «Загальний фонд» (ознака фонду).
 • Виправлено помилку в запиті порядку слідування рівнів аналітики в обігово-сальдовій відомості по аналітиці для рахунків, де є аналітики типу номенклатура, договір тощо на рівнях після 3-го.
 • Виправлено помилки, які виникали при додаванні позабалансових рахунків у журнал-головну.
 • Додано пункт меню «Розрахувати виписку по рахунку» в меморіальні ордери №№ 1, 2, 3.
 • Для меморіальних ордерів з'явилась можливість у змінних організації вказувати посаду і ПІБ для розділу підписів «Перевірів». Посада - змінна організації MEMORD.SUBSCR_VERIFY_ZVAN, ПІБ - MEMORD.SUBSCR_VERIFY_FIO. Змінні організації доступні в меню «Налаштування» - «Змінні організації».