Оновлення

Оновлення від 10.04.2019 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • Додана можливість розрахунку перехідних на наступний місяць сум відряджень/курсів (розрахунок по середньому за 2 місяці).
 • Виправлений розрахунок норм годин при формуванні табелів за період.
 • Виправлене відображення неявок у формі друку «Табель обліку використання робочого часу» за типовою формою № П-5.
 • Внесені зміни до процедури обчислення середньої заробітної плати відповідно до абзацу 3 п.2 Постанови № 100: при розрахунку середньої за 2 місяці, якщо працівник працював менше двох календарних місяців, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично відпрацьований час.

Облік ТМЦ

 • Модифіковано форму друку «Акт на списання ТМЦ ф. № З-2». Додані: відображення ПІБ керівника в полі «ЗАТВЕРДЖУЮ»; можливість введення номеру і дати наказу.
 • Модифіковано форму друку «Акт на списання використаних бланків суворої звітності». Додана можливість вказати двох додаткових членів комісії.
 • Виправлена помилка у формі друку «Відомість аналітичного обліку по рахунку».
 • Внесені зміни в режим імпорту з M.E.DOC. Під час імпорту отриманих податкових накладних за допомогою меню «Отримати з M.E.DOC» додана дата отримання документа.
 • Реалізований імпорт отриманих податкових накладних (NN) з файлів формату XML за допомогою контекстного пункту меню «ЄРПН - Імпорт XML файла».
 • Виправлений режим вивантаження до «E-дата» документів, у номерах яких міститься символ '/'.
 • Додано можливість вивантаження штрафів (пені) до «E-дата».
 • Відновлений режим перегляду рядків накладних.
 • У документах «Прибуткування ТМЦ» (PN) та «Видаткова накладна» (NK) додане поле «сума з ПДВ» на формах редагування документа і рядка документа.
 • У рядках документів «Списання ТМЦ» (PZ) додана можливість вказати від'ємну кількість з метою виправлення помилок минулих періодів методом «червоного сторно».
 • Внесені зміни до процедури масового створення документів списання палива на підставі подорожніх листів: у рядках документів на списання буде коректно заповнене поле «КЕКВ».

Облік основних засобів

 • Виправлений розділ «зворотній бік» форми друку «Інвентарна картка».
 • Модифікована форма друку акту приймання-передачі. Додані посада та ПІБ керівника.
 • В обігово-сальдовій відомості по ОЗ додана можливість розрахунку та відображення додаткових колонок (параметрів ОЗ).

Облік касових операцій

 • Внесені зміни до форми друку платіжної відомості.

Комунальні послуги

 • Додана можливість наповнення списку особових рахунків до перерахунку із довідника ОР через відповідний контекстний пункт меню.

Різне

 • Оновлено довідник «Державний класифікатор професій», що затверджений наказом МЕРТУ № 259 від 15.02.2019 р.
 • Додана можливість налаштовувати вміст звітів про помилки.