Оновлення

Оновлення від 11.08.2021 для Debet Plus V12

 • Для забезпечення можливості формування та експорту звіту за формою 1-НС у відповідності до листа НСЗУ від 13.07.2021 року №14993/8-17-21 про надання звіту 1-НС про доходи та витрати за 1 півріччя 2021 року, внесено такі зміни:
  • Додано довідник аналітичного обліку № 149 «Доходи майбутніх періодів»;
  • На рахунку 69 додано новий рівень аналітики — код із довідника № 149 «Доходи майбутніх періодів»;
  • На субрахунках 361, 377, 681, 631, 371, 685 додано новий рівень аналітики — код із довідника № 200 «Вид діяльності та доходів»;
  • Внесено зміни в процедури розрахунку та експорту звіту 1-НС про доходи та витрати.
  • Додано елементи до довідника аналітичного обліку № 200 «Вид діяльності та доходів» 751 «Дохід для покриття за рахунок бюджету витрат (збитків), що виникли за рахунок амортизації основних засобів, отриманих як статутний капітал» 752 «Сума компенсація за рахунок бюджету збитку періода»
 • Наразі не реалізовано коректний розрахунок таких розділів звіту 1-НС:
  • таблиця 9 «Баланс»:
   • графа 1155.2 «заборгованість бюджету з цільового фінансування» (Дт 37 ЗБЦФ Кт 48);
   • графа 1155.3 «заборгованість бюджету для компенсації витрат (збитків)» (Дт 37 ЗБКВ Кт 719) (п.19 ПСБО 15) (ЗБКВ);
   • графа 1155.3.1 «що виникли за рахунок амортизації основних засобів, отриманих як статутний капітал»;
   • графа 1155.3.2 «сума компенсації збитку періода»;
   • графа 1155.4 «з цільової благодійної допомоги в частині фінансування самим пацієнтом свого лікування (Дт 37 ЗБПц Кт 48 Пц);
   • графа 1155.5 «за надання майна в оренду та компенсацій за комунальні платежі від орендаря»;
   • графа 1410.1 «залишкова вартість НА та ОЗ, що отримані безоплатно (422, 424)»;
   • графа 1410.2 «додатковий капітал інше»;
   • графа 1525.1 «на суму залишків запасів, що отримані з бюджету або як благодійна допомога, всього, у тому числі»;
   • графа 1525.1.1 «з бюджету або як благодійна допомога (крім запасів за рахунок пацієнта)»;
   • графа 1525.1.2 «від пацієнта для свого лікування як цільова благодійна допомога»;
   • графа 1525.2 «на суму залишків капітальних інвестицій, що отримані з бюджету або як благодійна допомога»;
   • графа 1525.3 «цільове фінансування інше»;
   • графа 1635.1 «за ПМГ»;
   • графа 1635.2 «за медичні та немедичні послуги за кошти фізичних і юридичних осіб, за страхові виплати»;
   • графа 1635.3 «за надання майна в оренду та компенсацій за комунальні платежі від орендаря»;
   • графа 1665.1 «залишкова вартість НА,ОЗ що придбані за кошти цільового фінансування»;
   • графа 1665.2 «доходи майбутніх періодів інше».
  • «Звіт пацієнт»:
   • Розраховується лише таблиця 5.1.
 • Розрахунок вищезазначених таблиць буде реалізований найближчим часом.
 • Інформацію щодо заповнення звіту можна отримати з прикріпленого файлу «Інструкція користувача Зведення бухгалтерського балансу.pdf».