Оновлення

Оновлення від 11.10.2019 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

  • Реалізовано розрахунок окладу з штатного розкладу з урахуванням кількості ставок без урахування відпрацьованого часу для розрахунку довідкових полів особових рахунків, які можуть бути використані як база для інших розрахунків.
  • Виправлено режим додавання/редагування рядка документа «Відомість».
  • Виправлено режим додавання/редагування документа «Табель».
  • Виправлено розрахунок розрахунково-платіжної відомості.
  • При першому розрахунку розрахунково-платіжної відомості використовується підсумок № 51 «Підрозділ», який за потреби можна змінити.

Різне

  • Додано додаткову (другу) форму друку Журналу-головної, де виконується перенесення рядків на сторінці. Попередня форма друку залишилася без змін.