Оновлення

Оновлення від 12.04.2021 для Debet Plus V12

  • Оновлено режим перегляду довідника банківських рахунків.
  • Уніфіковано налаштування бухгалтерських проводок по платіжним дорученням.