Оновлення

Оновлення від 12.10.2021 для Debet Plus V12

Корпоративний облік ОЗ

    Доопрацьовано алгоритми розрахунку зносу/амортизації (амортизація по прямолінійному методу (з 2011), амортизація по прямолінійному методу (%) та амортизація по прямолінійному методу (по повному терміну корисного використання)):

    • виправлено похибки заокруглення в останньому місяці року;
    • параметр точності заокруглення (кількість знаків для заокруглення) при розрахунку зносу/амортизації береться з параметрів вказаних методів, а не з налаштувань системи, як для решти методів.

Облік ТМЦ

  • Виправлено роботу виданих податкових накладних.