Оновлення

Оновлення від 13.03.2019 для Debet Plus V12

Зведення бухгалтерського балансу

 • Внесено зміни в меморіальний ордер № 1. Виправлено помилку, через яку на формі друку суми обігів по дебету і кредиту відображалися не в тих колонках.
 • Внесено зміни у форми друку МО №№ 10, 16. Додано відображення рахунку.
 • Внесено зміни в меморіальний ордер № 5. На форму друку додано КЕКВ та код КПК.
 • Обігово-сальдова розширена: виправлено відображення колонок рахунків, які обліковуються в розрізі договорів.
 • Виправлено помилку при формуванні звіту «Розшифровка заборгованості».
 • Актуалізовано форму № 3-дс.
 • Додано окрему форму друку (usglal05.xlsx) узагальненої головної книги для коректного формування книги засобами MS Office 2010, 2013, 2016.
 • Внесено зміни в журнал-головну:
  • виправлено помилку, пов'язану із контролем проведень між МО;
  • відтепер у журналі не відображаються нульові суми.
 • Актуалізовано форми друку Журналу-ордеру № 1 з відомостями, згідно наказу МФУ від 29.12.2000 № 356. Розроблено:
  • форми друку Журналу-ордеру № 2 та відомості до нього;
  • форми друку відомостей до Журналу-ордеру № 3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.4).
 • Актуалізована форма друку обігово-сальдової відомості за датами (obslvd01.xls).

Облік заробітної плати

 • У штатний розклад додано можливість змінювати табельний номер працівника у разі помилкового призначення.
 • Розрахунок бази доплати до мінімальної ЗП відтепер враховує внутрішніх сумісників, заведених на різні табельні номери з однаковими ідентифікаційними кодами.
 • У штатний розклад додано документ-підставу при переведенні працівника.
 • Виправлено розрахунок норм годин/днів при формуванні табелів (TB).
 • Відтепер вибирати місяць розрахунку ЗП можна в межах двох останніх років (раніше був один рік - 365 днів).
 • У наказі «Доплата за тарифною ставкою» реалізовано режим доплати по пропорції годин з наказу до норми годин з табеля.
 • При розрахунку таблиці 5 звіту ЄСВ тепер враховуються окремими рядками працівники, які були прийняті і звільнені впродовж одного календарного місяця.
 • У розрахунково-платіжну відомість додано можливість сортування списку за ПІБ працівників.
 • У особових рахунках додано можливість сортування списку за ПІБ та посадою працівників.
 • Відтепер при розрахунку заробітної плати за першу половину місяця не буде розраховуватися індексація.

Облік ТМЦ

 • Додано можливість імпорту залишків ТМЦ із xls-файлу.
 • Внесено зміни в обігово-сальдову відомість. Виправлено обробку пункта меню «Проставити клас ТМЦ».
 • Внесено зміни в документ GP. У рядок прибуткування автоматично буде підтягуватись КЕКВ із параметрів папки.
 • Реалізовано експорт до xml-файлу податкової декларації платника єдиного податку 4 групи по земельних паях.
 • У звіті «Аналіз продаж» виправлено відображення значень розширень піддовідників.
 • Реалізовано експорт довідника фізичних осіб (пайовиків тощо) до програми «M.E.Doc».
 • У документах обліку ТМЦ додано можливість сортування ТМЦ за найменуванням.
 • Для податкової декларації додано можливість групувати ділянки за нормативною грошовою оцінкою одиниці площі.
 • Додано автоматичне формування серійного номера для МНМА.
 • Актуалізовано імпорт налаштування форми № 21-сг.
 • У списку отриманих податкових накладних додано колонку «Дата отримання».
 • Доопрацьовано форма друку «Акт про приймання матеріалів» (PN_EX_BUD01.xls) та розроблена нова форма друку (PM_EX_BUD04.xls).
 • Розроблено нову форму друку «Акт на списання використаних бланків суворої звітності" (форма № С3-3, PZ_EX_BUD02.xls).

Зміни для бюджетних організацій

 • У формах друку меморіальних ордерів №№ 9, 10, 13, 14-авт та 17 додані підсумки за статтями.

Облік основних засобів

 • Виправлено відображення параметрів основних засобів у довіднику ОЗ.
 • Реалізовано автоматичний розрахунок первісної вартості та зносу з урахуванням індексу інфляції для житлового фонду.

Облік касових операцій

 • Додана нова форма друку "STKASS_58" для одностороннього друку сторінки касової книги в одному екземплярі.
 • Доопрацьовано форми друку сторінки касової книги (№ 57, № 58).
  • усунено некоректне відображення обігів у колонці «Разом за день» у випадку масового друку за період;
  • удосконалено відображення даних у колонці «Від кого отримано чи кому видано»;
  • сортування рядків на формі друку приведено у відповідність до їх відображення на екрані.

Комунальні послуги

 • Доопрацьовано звіт «Форма 2 - пільги».
 • Монетизація субсидій: додано імпорт/експорт даних для обміну інформацією з АТ Ощадбанк щодо нарахованої заборгованості за послугами.

Різне

 • Зроблено налаштування типових повноважень користувачів.
 • Численні виправлення дрібних зауважень.