Оновлення

Оновлення від 13.12.2018 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • Виправлено помилку, що виникала в процесі формування табеля відвідування.
 • Виправлено відображення полів календаря (не показувався 31-й день місяця).
 • Внесено зміни у процедуру додаванняя наказу по середньому. Відтепер при виборі штатного в наказі автоматично буде використовуватися календар співробітників відповідно до його виду оплати.

Облік ТМЦ

 • До форми друку «Акт на списання ТМЦ» додано посади членів комісії.
 • Виправлено проблему, пов'язану з визначенням ІПН покупця при вивантаженні ЄРПН.
 • У формі друку обігово-сальдової відомості (obr10.xls) додано можливість виводити на друк рахунок/субрахунок/статтю.
 • Виправлено помилку, що епізодично траплялася при видаленні проведень документа.

Зміни для бюджетних організацій

 • У форму друку «Розшифровка даних по основним фондам» додано колонку «Джерело фінансування».
 • У клас ТМЦ «МНМА» додано нове поле «Дата випуску».
 • Внесено зміни у форму друку звіту по договорах. Замість номера документа на формі друку буде використовуватися внутрішній реєстраційний номер договора.

Облік основних засобів

 • Для прямолінійного метода розрахунку амортизації додано параметр «Кількість знаків для заокруглення». За замовчуванням амортизація заокруглюється до копійок, але за необхідності округлення нарахованої амортизації за рік до цілих значень, необхідно встановити значення даного параметра рівним 0.

Облік банківських операцій

 • У довіднику банківських рахунків додано можливість «Не використовувати» рахунки (за аналогією як це реалізовано в довідниках аналітики).

Різне

 • Доопрацьовано режим зміни пароля користувача.
 • Виправлено перевірку повноважень користувача під час доступу до первинних документів.