Оновлення

Оновлення від 14.08.2018 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати
 • Розрахунково-платіжна відомість
  • Виправлено помилку з відображенням нарахувань, коли працівник за основною посадою знаходиться у відпустці і нарахувань по ній немає, але є нарахування по неосновній посаді.
  • Додано фільтр по шифру виробничих витрат.
  • Виправлено помилку з дублюванням працівника.
 • У формі 1ДФ додано відображення прізвища фізичної особи-підприємця.
 • Виправлено помилку в завантаженні даних за кореспонденцiєю в довідку 1ДФ при веденні обліку декількох організацій.
 • У довідник ставок ЄСВ додано перевірку дати записів, щоб запобігти двох активних рядків одночасно.
 • Додано документ «Зарплата по нарядам».
Облік ТМЦ
 • Виправлено перевірку за серійним номером номенклатури.
 • Обігово-сальдова відомість (ТМЦ)
  • Виправлено формування відомості по матеріальних рахунках у розрізі субрахунків.
  • Прибрано підбиття підсумку по колонці Ціна.
  • При відкритті "Картки складського руху" на підсумкових рядках показується рух по заданому підрозділу або МВО.
 • Внесено зміни масове додавання з відомості залишків: виправлено помилку списання двох номенклатур з однаковим кодом, але різними постачальниками.
 • При друці акту списань виправлено визначення посади членів комісії.
Облік основних засобів
 • Додано масове формування проведень при внутрішньому переміщенні ОЗ.
Різне
 • При виборі елемента довідника додано можливість вибирати нульовий елемент з піддовідника.
 • Приведено до типової форми меморіальні ордери.
 • Виправлено можливі проблеми з чисткою тимчасових баз даних на серверах з великою кількістю процесорів.
 • Виправлено проблеми сумісності.