Оновлення

Оновлення від 15.04.2019 для Debet Plus V12

Облік касових операцій

  • Виправлено помилку, яка виникала під час формування документа «Відомість» (VD).

Облік ТМЦ

  • Виправлено помилку, яка виникала під час формування документа «Рахунок-фактура» (SF).

Різне

  • Виправлено помилки і поліпшено продуктивність.