Оновлення

Оновлення від 15.07.2020 для Debet Plus V12

Цим оновленням вносяться зміни до налаштувань довідників аналітичного обліку, плану бухгалтерських рахунків та документів первинного обліку для забезпечення можливості автоматичного розрахунку Звіту про доходи та витрати за формою «1-НС (квартальна)» та обліку цільового фінансування.
А саме:

 1. Для можливості зміни значення за замовчуванням розширень заголовків документів «Вид діяльності» в усіх папках документів та зміни значень виду діяльності в усіх проводках та документах доданий контекстний пункт меню на довіднику аналітики № 200: «Налаштування» → «Довідники аналітики» → перейти до рядка під номером 200 та натиснути праву кнопку миші → «Встановити замовчування для значень розширень». При цьому програма запитає «старий код» та «новий код» і виконає такі дії:
  • Значенням «новий код» будуть встановлені замовчування для заголовків документів. Замовчуванням для рядків лишається порожнє значення;
  • Усі існуючі значення розширень заголовків і рядків документів, в яких встановлений «старий код», будуть замінені на значення «новий код»;
  • Існуючі значення аналітик усіх рахунків, до яких прив'язаний довідник видів діяльності та встановлений «старий код», будуть замінені на значення «новий код».
 2. У документах з оприбуткування, переміщення та списання ТМЦ значення виду діяльності 1051 «Основний вид діяльності» замінено на значення 10 «Первинна медична допомога». Елемент 1051 позначений як такий, що не повинен використовуватись.
  Коментар:
  Службовий елемент з кодом 1051 «Основний вид діяльності» був створений лише з метою використання у вже наявних проводках минулих періодів, які були створені до появи довідника «Види діяльності». Кожен заклад, в залежності від своєї спеціалізації, повинен обирати той вид діяльності, який відповідає напрямку його діяльності, наприклад:
  • при наданні платних послуг (оренда приміщень, платні медичні послуги) слід обирати код 1061 «Надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб»;
  • діяльність, яка пов’язана із COVID-19, але не фінансується за рахунок НСЗУ — код 1071 «Роботи та послуги COVID-19 (крім доходів з ПМГ)»;
  • діяльність, яка пов’язана із наданням медичних послуг (в залежності від спеціалізації закладу) — один із елементів групи «1080 Доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ».
  Але користувачі почали помилково використовувати цей «допоміжний» елемент (1051 «Основний вид діяльності») і в нових документах. У зв'язку з цим було ухвалене рішення зробити елемент 1051 невикористовуваним, тому що такого елемента немає у звіті за формою 1-НС у переліку надходження та доходів за програмою медичних гарантій за пакетами медичних послуг.
  Заклади, в яких переважна кількість послуг надається не за видом 10 «Первинна медична допомога», повинні звернутись на службу підтримки за допомогою у зміні значення за замовчуванням, щоб зменшити кількість ручної роботи при введенні первинних документів.
 3. Доданий довідник аналітики № 98 «Статті витрат для НСЗУ», в якому перелічені всі статті витрат з таблиці 5.1 звіту за формою 1-НС.
 4. У документах з оприбуткування, переміщення, списання ТМЦ додане розширення рядків та заголовків «Стаття витрат», без прив'язки до плану рахунків, для можливості формування таблиці 5.1 звіту за формою 1-НС. Значенням за замовчування в усіх існуючих документах встановлено «1.1.5.15: Інші витрати».
 5. У папках документів «Відомість», в яких використовуються рахунки витрат та/або доходів, у заголовку додано поле «Вид діяльності», значення якого буде використовуватися в бухгалтерських проводках.
 6. Додано розрахунок звіту до НСЗУ за формою 1-НС (квартальна)
  • Розраховуються всі розділи, окрім розділів 1.2 «Інше до розділу 1» та 8 «Кадри».
  • Додано можливість створення файлу з результатами розрахунку у форматі Excel за затвердженим НСЗУ форматом.
  • Додано можливість експорту даних по обраних користувачем розділах в існуючий файл у форматі Excel за затвердженим НСЗУ форматом.
 7. Для систематизації обліку цільового фінансування (ЦФ) вносяться наступні зміни:
  • На всіх субрахунках і статтях 48-го рахунку в плані бухгалтерських рахунків на першому рівні аналітики закріплений довідник №48 «Вид цільового фінансування»
  • Налаштовані проводки із визнання доходу від ЦФ:
   • Для послуг - в прибуткових накладних (PN).
   • Для запасів - в прибуткових накладних (PN), якщо мета цільового фінансування - придбання цінностей, або в накладних на списання (PZ) - для решти випадків.
   • Для МНМА дохід від ЦФ визнається на суму нарахованого зносу:
    • при оприбуткуванні, якщо придбання відбувається зі зносом;
    • при передачі в експлуатацію (PM);
    • при списанні (PZ).
    Для цілей формування проводок із визнання доходу від ЦФ на суму нарахованого зносу, субрахунок і стаття 48-го рахунку визначаються із розширень «Рахунок цільового фінансування» для відповідного елемента довідника №48 «Вид цільового фінансування», який був вказаний користувачем в рядку накладної на оприбуткування.
  • При оприбукуванні необоротних активів за рахунок коштів ЦФ передбачена можливість як використовувати рахунок 69 «Доходи майбутніх періодів» (ДМП), так і не використовувати його. Для використання 69-го рахунку слід в довіднику видів ЦФ №48 для відповідного виду ЦФ встановити галочку «При введенні в експл. ОЗ та МНМА визнається ДМП».
  • Для забезпечення можливості автоматичного формування проводок із визнання доходу, в рядках накладних на оприбуткування додана можливість вказання таких атрибутів:
   • Вид цільового фінансування - код з довідника № 48. Якщо не вказувати, - значить це не цільове фінансування.
   • Прапорець «Визнано дохід від ЦФ при надходженні». Ця ознака використовується, щоб при списанні запасів не зробити повторно проводку із визнання доходу від ЦФ для тих цінностей, для яких визнання доходу було виконане при оприбуткуванні.