Оновлення

Оновлення від 15.10.2020 для Debet Plus V12

Звіт за формою 1-НС

 • Оновлено розрахунок звіту за формою 1-НС в зв'язку із змінами, внесеними НСЗУ від 13.10.2020 року:
  • таблиця №1 «Надходження» - додано операції щодо заборгованості з цільового фінансування (Дт 37 - Кт 48, Дт 31-К т48), заборгованості бюджету на компенсації збитків (Дт 31 - Кт 719, Дт 31 - Кт 37, якщо є 401);
  • у таблиці №2 «Придбання, оприбуткування ТМЦ» додано позиції щодо готової продукції та товарів;
  • таблицю № 4 «Дохід» доповнено даними щодо доходу по рахунку 719 (компенсація збитків бюджетом);
  • таблиці №5.1. «Операційні та неопераційні витрати» та №7 «Витрати на оплату праці» доповнено графами для заповнення даних по 93 рахунку;
  • таблицю №9 «Баланс» доповнено рядками: 37 заборгованість бюджету по ЦФ, 37 заборгованість бюджету на компенсацію збитків. Додатковій капітал деталізовано за рахунками 422, 424;
  • у таблиці №10 «Рух активів в частині НА, ОЗ, капітальних інвестицій та запасів з врахуванням джерел надходжень» -
   • Кт 13 розділено на операції щодо ведення в експлуатацію та інше;
   • Дт залишкова вартість дооцінки розгорнута на дооцінку та знос дооцінки;
   • Кт запаси додано дані щодо в тому числі за господарськими операціями Дт 15 Кт 20, 22; Дт 63 Кт 20, 22 (повернення постачальнику та інше, що не обліковується в витратах);
  • у таблицю №12 «Передача, вибуття НА, ТМЦ та незавершених капітальних інвестицій, що отримані як цільове фінансування, безоплатно отримані» додано рядки щодо передачі капітальних інвестицій, що отримані як цільове фінансування та повернення постачальнику цільових капітальних інвестицій;
 • Оптимізований (прискорений) розрахунок звіту.
 • Виправлені помилки та неточності.
 • Внесені зміни в інструкцію з формування звіту за формою 1-НС, інструкція обов'язкова для вивчення.

Облік ТМЦ

 • Додана можливість закріплення однієї або декількох матеріально-відповідальних осіб (МВО) за підрозділом. Це зроблено для полегшення вибору МВО в документах по ТМЦ. Для цього необхідно в довіднику аналітики №10 відредагувати підрозділ і в табличній частині додати закріплених за даним підрозділом МВО з можливістю вказання періоду. Після цього в документах підсистеми «Облік ТМЦ» при виборі МВО буде показаний список тільки тих, хто закріплений за вказаним в документі підрозділом. Якщо в довіднику аналітики №10 не закріплювати МВО за підрозділом, то все залишається без змін.
 • Внесені зміни в налаштування папки PM-6000 передача МШП в експлуатацію.

Облік банківських операцій

 • Оновлено розширення та налаштування проводок для документа PV-290 "Відсотки по депозиту отримані.
 • Додано нову папку PP-106 для банківських платіжних доручень вихідних для обліку авансів виданих (Дт рах.371) з автоматичним визначенням 1-ї події по оплаті/оприбуткуванню.

Інше

 • Внесені зміни в розрахунок та друк деяких журналів-ордерів.