Оновлення

Оновлення від 16.01.2019 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • Виправлено помилку розрахунку денного заробітку для доплат по середньому за 2 попередні місяці з порівнянням середнього та денного заробітку в ситуації, коли в особовому рахунку декілька записів штатного розкладу.
 • Реалізовано розрахунок будь-якої надбавки з табеля з пріоритетом за днями (_nvkd).
 • У доплату за перевірку зошитів додано коефіцієнт пропорційності відпрацьованих днів.
 • Прискорено відкриття списку особових рахунків.

Облік ТМЦ

 • Внесено зміни у формування накладної з рахунку-фактури. Під час створення накладної з рахунку-фактури відтепер будуть переноситись спільні розширення з документа SF у документ NK.
 • Виправлено помилку, що виникала при експорті накладних до M.E.Doc.
 • Доопрацьована форма довіреності на отримання ТМЦ (DV_EX50.xls).
 • Реалізовано імпорт нової версії податкових накладних у M.E.Doc за допомогою контексного пункту меню «Передати в M.E.DOC».
 • Доопрацьовано алгоритм формування зведення по земельних паях. До зведення не потраплятимуть закриті договори.

Зміни для бюджетних організацій

 • Батьківська плата: Виправлено відображення місяців для перерахунку.
 • Батьківська плата: Виправлено розрахунок пільг.
 • Виправлено відображення джерела фінансування платіжного доручення в режимі редагування/перегляду документа.

Облік основних засобів

 • Виправлено розрахунок суми річної амортизації. Враховано варіант, коли кількість місяців, яку залишилось амортизувати, дорівнює нулю (у випадку консервації або повного зносу ОЗ).
 • Виправлено розрахунок амортизації ОЗ у випадку коли в об'єкта відсутній інвентарний номер.
 • Виправлено розрахунок амортизації ОЗ. Була помилка у розрахунку для ОЗ, що були придбані у середині звітного року.
 • Додано обмеження на зазначення дати ліквідації ОЗ (в інвентарній картці), яка б співпадала із датою додавання ОЗ до довідника.

Комунальні послуги

 • Виправлено формування колонок таблиці для звірки, залежно від обраного режиму звірки.
 • Додано додатковий режим перевірки субсидій.

Різне

 • Виправлено проблему «Cannot change transaction isolation level in the middle of a transaction.», що періодично траплялася у деяких клієнтів.