Оновлення

Оновлення від 16.04.2019 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

  • Виправлена помилка в табелях обліку робочого часу, пов'язана із позначенням неділі робочим днем, якщо субота встановлена як робоча.

Облік ТМЦ

  • Внесені зміни для коректного обліку ТМЦ, що ведуться в розрізі постачальників.

Різне

  • Внесені зміни з метою коректної обробки неправильних даних у файлі userpar.xml.