Оновлення

Оновлення від 16.07.2019 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • Реалізована доплата по кількості окладів.
 • Реалізовано розрахунок/перерахунок зарплати в розрізі виплат. Для цього треба в параметрах системи вказати довідник видів виплат.
 • Додана можливість виконувати розрахунок заробітної плати по одному працівнику із його особового рахунка.
 • Додана можливість зупинити розрахунок заробітної плати.
 • Виправлено відображення періоду лікарняного на формі друку для випадків, коли працівник відпрацював тільки один повний місяць.
 • Виправлено повторне врахування неявок днів відпустки без збереження заробітної плати при розрахунку відпускних для працівників, які одночасно займають декілька посад.
 • Для учбових відпусток реалізовано окремий тип наказу _otp_uch, який не буде пролонгувати відпустку на кількість святкових днів.
 • Додано контекстний пункт меню в штатному розкладі «Перевести працівника тимчасово виконуючим обов'язки...». Операція схожа на звичайне переведення при зміні окладу, але різниця полягає в тому, що працівнику будуть скопійовані всі надбавки та доплати працівника, за якого тимчасово виконуються обов'язки, а власні накази на надбавки та доплати будуть закриті.
 • У списку штатного розпису додано колонки для відображення даних із класифікатора професій.
 • Виправлено розрахунок за вислугу років.
 • Виправлено помилку при формуванні табеля робочого часу.
 • Виправлено додавання неявок до табелів через сервіс «Внесення неявок із готових сум».

Облік ТМЦ

 • Доопрацьовано розрахунок матеріального звіту, додана обробка документа VP, тепер ця кількість відображається червоним кольором.
 • Виправлено списання з позабалансу для випадків, коли облікова ціна дорівнює нулю.
 • Додано форму друку «Картка складського обліку матеріалів» (KSU3.xls).
 • При створенні документа GP за рецептом, у випадку коли на номенклатурі немає залишку рахунок, у рядки буде підтягуватись з витратного рахунку заголовка документа.
 • У відомості залишків у колонці з підсумками поряд з назвою тепер буде відображатися і код номенклатури.
 • У рядках документа NM у нову номенклатуру будуть автоматично підтягуватися класи ТМЦ та КЕКВ зі старої номенклатури.
 • Виправлено форму друку Реєстра прийому зерна вагарем (REEPN01.xls).

Меморіальні ордери

 • Виправлено форми друку МО №№ 1, 2, 3 у розрізі КПК.
 • Виправлено перевірку на проводки, які не увійшли до МО.
 • Виправлено помилку, що виникала при друці МО № 12.
 • Виправлено помилку із залишками у випадку, коли МО формується із застосуванням фільтрів.
 • Виправлено проблему із залишками на 8-му МО, відкориговано форми друку МО №№ 4, 6, 7, 8.
 • Виправлено пролему з залишками у МО №№ 4, 6, 7, 8, якщо вони знаходяться на одному КЕКВ та МВО, але на різних статтях.
 • Виправлено суму обігів у формі друку МО № 1.
 • Додано відображення МО № 16 у Журналі-головній.
 • Додано форми друку МО № 15 лише з підсумками.
 • Дооапрацьовано експорт/імпорт налаштувань МО в меню: ПКМ-Сервіс. Також реалізовано можливість копіювання налаштувань поточного МО до новоствореного в межах однієї бази.
 • У МО № 11 якщо на корреспонденції рахунків відсутня аналітика «Контрагент», то буде обиратися власна організація.
 • У МО № 5 відтепер можна вимкнути відображення КПК на формі друку.

Облік основних засобів

 • Додана можливість редагування характеристики основного засобу на дату занесення ОЗ у довідник.
 • Виправлено розрахунок амортизації у випадку, якщо була зміна параметрів 1-го числа місяця.
 • Відкореговано налаштування проведень по зміні МВО: додано можливість формування проведення по внутрішньому переміщенню основного засобу у день введення в експлуатацію, а також у проведенні рах. Кт дорівнює рах. Дт.
 • Виправлено переміщення акту приймання-передачі основного засобу із однієї папки до іншої (у довіднику ОЗ номер папки не оновлювався).
 • Додано до розрахунку інвентаризаційного опису основних засобів колонку «Ліквідаційна вартість».
 • Змінено форму друку «Розрахунок амортизації основних засобів» (OA_PER_EX50.xls).

Комунальні послуги

 • При створенні нового запису в зручностях довідника «Особові рахунки» попередній період закривається автоматично.
 • Виправлено розрахунок залишків для квитанцій, щоб до нього не потрапляли юридичні особи.

Різне

 • Реалізовано автоматичне завантаження курсів валют НБУ під час запуску програми. Завантажуватимуться лише курси тих валют, що занесені в довідник видів валют.
 • Акт звірки відтепер можна формувати у розрізі підрозділів.
 • Додано можливість імпорту документів із Excel.
 • У документі VD додано пункт меню, що дозволяє перерахувати занесені у рядках суми відповідно до вказаного відсотка.
 • Виправлено помилку у відомісті аналітичного обліку, пов'язану із відображенням назви рахунка при друці.
 • Виправлено проблему із збереженням розширень рядків документів після зміни номера папки.
 • До форми друку «Заява-розрахунок з додатками» (SVBOLN05) додано протокол засідання комісії із соціального страхування.
 • Виправлено помилку, що виникала під час експорту податкових накладних до M.E.DOC.
 • У податковій накладній поле «Вид договору» зроблено необов'язковим.