Оновлення

Оновлення від 16.08.2019 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • Виправлено розрахунок надбавки за вислугу років.
 • Виправлено роботу пункта меню «Поновити на посаді» для записів штатного розкладу для можливості поновлення будь-якої закритої посади, якщо немає відкритого запису ШР.
 • У розрахунку доплати до мінімальної ЗП реалізовано можливість розраховувати доплату в розрізі ШВВ з урахуванням обмеження по кожному ШВВ за допомогою константи dopl_mzp_shpz.
 • Змінено назву пункта меню «Довідники» – «Ощадні каси» на «Відділення банків для переказу на карткові рахунки».
 • У розрахунку відпускних відтепер також враховуються коефіцієнти, які заведені не першим числом місяця.
 • Додано документ «Розрахунок витрат на відрядження».
 • Додано можливість розбиття статистики для держобов'язків.
 • При запуску системи реалізовано автоматичне завантаження індексів споживчих цін із сайту Міністерства фінансів.
 • Запроваджено параметр системи «Види вислуги» та довідник коефіціентів.
 • Запроваджено параметр системи «Виконувати повне формування табелів при розрахунку ЗП», який регулює переформування табелів при розрахунку заробітної плати.
 • У формі призначення на нову посаду додано поле для вибору підрозділу.
 • Внесено зміни до розрахунку аліментів.
 • Редагування сум заборгованості за виконавчим листом тепер можна робити по обраному табельному номеру.
 • Виправлено помилку при формуванні календарів.
 • Виправлено розрахунок матеріальної допомоги по середньому за два місяці. До суми матеріальної допомоги не буде застосовуватися коефіцієнт підвищення якщо зміна окладу відбулася в розрахунковому місяці, або в одному з двох попередніх місяців із дня підвищення окладу.
 • Виправлено запуск розрахунку заробітної плати із панелі швидкого запуска.
 • Виправлено помилку, пов'язану із задвоєнням даних при формуванні табеля робочого часу.
 • Доопрацьовано процедуру рознесення ЗП по рахунках.
 • Додано протоколювання дій у вікні «Відбір місяців для розрахунку».

Облік ТМЦ

 • Виправлено помилку, пов'язану із зануленням суми у валюті в кількісних залишках.
 • Додано форму друку «Звіряльна відомість необоротних активів».
 • Додано можливість завантаження сумових залишків по зносу для ТМЦ.
 • Запроваджено новий параметр системи «Розрядність серійного номеру», згідно з яким буде проводитися автоматичне формування серійних номерів.
 • Додано форму друку «Платіжна відомість (натуроплата) з групуванням по пайовикам» (VD_EX09.xls).
 • При визначенні МВО відтепер використовується вказаний довідник МВО замість довідника персоналу.

Облік основних засобів

 • Додано параметри для основних засобів: «Кількість» та «Одиниця виміру».
 • До обігової відомості по ОЗ додано колонки «Кількість» та «Одиниця виміру».
 • Додано форму друку «Інвентарний список основних засобів (форма № ОЗ-9) (INVZKR09.xls).
 • Додано можливість формування сумових залишків з обігової відомості по ОЗ.
 • Виправлено закачку сумових залишків по зносу.
 • Виправлено помилку, що виникала при розрахунку амортизації по нормі (%) без перерахунку, коли розрахунок проводиться лише за один місяць.
 • Виправлено збереження картки основного засобу.

Комунальні послуги

 • Додано відображення різниці початкових та кінцевих показників лічильника.
 • У рядки документа «Оплата послуг» (KO) додано можливість вибору лічильника, по якому була проведена оплата.
 • Під час зміни параметрів у рядках документа «Оплата послуг» (KO), додано перевірку на відповідність лічильника.
 • Додано автоматичне визначення початкових показників лічильника для рядків документа «Оплата послуг».
 • При завантаженні сум компенсації субсидій додано вибір потрібної номенклатури.

Різне

 • Розширено поля для введення банківських рахунків за стандартом IBAN.
 • Переглянуто та доповнено налаштування звітного балансу (форма № 1, форма № 1-м), доопрацьовано експорт/імпорт налаштувань звітного балансу (меню «Баланс – Звітний баланс – Налагодження – Сервіс»), доопрацьовано форми друку (форма № 2, форми №№ 1-м, 2-м) у випадку збитковості.
 • Перевірено та доопрацьовано розрахунок форм: № 2 (Звіт про фінансові результати), №№ 1-м, 2-м (Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва).
 • Додано форму друку «Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами» (OBLCOD01.xls).
 • Додано форму друку «Акт інвентаризації грошових коштів». Звіт формується із обігів та залишків по аналітиці в усіх валютах.
 • Додано розрахункову форму «Звіт про фінансові результати» для випадків, коли використовується облік витрат лише за 8-м класом плану рахунків.
 • Дозволено редагувати назви меморіальних ордерів.
 • Позабаланс у журналі-головній тепер обмежений 140-м рахунком.
 • Додано перевірку файлів на відповідність полів до шаблону імпорту з клієнт-банків.
 • Додано новий довідник № 126 «Види документів» для роботи із вкладинкою «Свідоцтва» у довіднику персоналу.
 • Додано довідник «Майнові комплекси».