Оновлення

Оновлення від 17.09.2020 для Debet Plus V12

  • Додано довідник № 105 «Підстави оплат».
  • Додано папку документів PV-108 «Надходження від НСЗУ (в т.ч. авансові платежі)» з можливістю розшифрування сум по ПМГ у рядках документа для обліку вхідних платежів від НСЗУ.
  • Виправлено налаштування проводок із відображення у балансі нарахованої амортизації для папки документів «Амортизація (місячна):Прямолінійний метод (uosex:OA.PER-40)».