Оновлення

Оновлення від 18.12.2020 для Debet Plus V12

Заробітна плата

 • Доопрацьовано розрахунок відпускних відповідно до змін Постанови КМУ № 100 з 12.12.2020 р.
 • У заяву-розрахунок на відшкодування лікарняних при друку та експорту в xml додано запит коду причини для ізоляції від COVID-19.
 • У розрахунку доплати до мінімальної зарплати реалізовано режим, при якому коефіцієнт відпрацьованого часу буде обмежуватися не однією, а кількістю ставок. Для цього треба в константі dmzp_koef_ogr встановити значення 2.
 • У наказах надбавок до окладу за тарифною сіткою додано можливість обирати тарифну сітку відмінну від зазначеної у штатному розписі.
 • У розрахунку нарахування ЄСВ враховано коригування розбіжностей, які виникають внаслідок заокруглень. Відтепер сума відповідних нарахувань буде дорівнювати відповідним відсоткам від загальних сум баз ЄСВ.
 • У наказах по заборгованості (тип _dolg) при зміні суми боргу автоматично перераховується залишок заборгованості з урахуванням всіх здійснених оплат.
 • У розрахунку профвнесків (процедура _pnfp34) реалізована можливість утримувати профвнески за різними відсотками. Для цього треба змінити тип наказу на _prk4 та занести накази з відповідними відсотками.
 • При переведенні співробітника з 1-го числа місяця запис попередньої посади відображається у 5-й таблиці звіту ЄСВ за місяць, який відповідає даті закінчення попередньої посади.
 • У документі «Відомість (VD)» реалізована можливість вивантажувати суми із зведення по ЗП за період.
 • При розрахунку середніх за два попередні місяці враховано наступний абзац 100-ї постанови: Якщо протягом останніх двох календарних місяців працівник не працював, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за попередні два місяці роботи.
 • Об'єднано накази «Пільга на ПДФО» і «Пільга на ПДФО (кількість дітей)» для більш зручного занесення даних.
 • У штатному розписі реалізовано можливість масового звільнення працівників.

Облік ТМЦ

 • Актуалізовано форму друку «Реєстр виданих накладних(вимог)» (Додаток 4 Наказ МОЗ 09.09.2014 № 635).
 • Додано повідомлення про некоректний розрахунок оборотно-сальдової відомості по ТМЦ у випадку, коли посеред розрахункового періоду внесені кількісні залишки в документі «SA».

Облік основних засобів

 • Додано можливість розрахунку амортизації методом прискореного зменшення залишкової вартості.
 • У довіднику основних засобів додано можливість створення комплекту об'єктів ОЗ з метою реалізації можливості відображення у бухгалтерському обліку ведення обліку об'єкта ОЗ за різними видами джерел фінансування.

Інше

 • Реалізовано формування виданої податкової накладної при реалізації ОЗ у випадку коли балансова (залишкова) вартість ОЗ перевищує договірну вартість продажу.