Оновлення

Оновлення від 19.06.2019 для Debet Plus V12

  • Внесено зміни до формату екпорту/друку реєстрів юридичних зобов'язань.
  • У довіднику Джерел фінансування поле «Код за мережею» розширено до 10 знаків.
  • Розроблено «Звіт про обсяг платежів в розрізі товарів» для Є-data.
  • Переглянуто та доповнено налаштування звітного балансу (форма № 1, форма № 1-м), доопрацьовано експорт/імпорт налаштувань звітного балансу (меню «Баланс – Звітний баланс – Налагодження-Сервіс»), доопрацьовано форми друку (форма № 2, форма № 1-м, 2-м) у випадку збитковості. Перевірено та допрацьовано розрахунок форм № 2 (Звіт про фінансові результати), № 1-м, 2-м (Фінансовий звіт малого підприємництва).
  • Додано імпорт із казначейської програми «ІПК. Місцевий бюджет» та з АІС.
  • Набір компонентів для копіювання файлів виписки з ІПК та АІС.
  • Модифіковано імпорт з СДО. Виправлено визначення КЕКВ з призначення платежу.