Оновлення

Оновлення від 20.04.2022 для Debet Plus V12

 • Виправлено помилки і поліпшено продуктивність.

  Управління торгівлею та ТМЦ

  • Доопрацьовано Звіти -> Матеріальний звіт:
   • додано відображення повернення постачальникам окремими колонками;
   • додано можливість вказати фільтр по постачальнику;
   • додано колонку "постачальник" в результатах розрахунку.
  • Додано джерело фінансування в форму друку PM_EX_BUD02.xls «Накладна (вимога) З-3 (з підсумком)».

  Корпоративний облік ОЗ

  • Додано можливість, за допомогою контекстного меню на списку документів зміни параметрів, виконати приведення у відповідність значення сумових параметрів переміщення.
  • Додано можливість добавляти параметри до реєстру вибуття.
  • У формі друку OP_EX11.xls «Акт приймання-передачі основних засобів» змінено відображення підписантів відповідно до вимог ДСТУ 4163:2020.
  • У формі друку OP_EX12.xls «Акт введення в експлуатацію основних засобів» змінено відображення підписантів відповідно до вимог ДСТУ 4163:2020.
  • У формі друку OP_EX13.xls «Акт приймання-передачі основних засобів» змінено відображення підписантів відповідно до вимог ДСТУ 4163:2020.

  Облік заробітної плати

  • Додано можливість формувати відомість на виплату лікарняних за рахунок соцстраху по № заявки на відшкодування у ФСС.

  Зведення бухгалтерського балансу

  • Доопрацьовано розрахунок «Фінансова звітність мікропідприємства» (Форма №1-мс) через налаштування звітного балансу.
   • Для активації режиму необхідно в меню Налаштування->Параметри системи->Зведення бухгалтерського балансу->Вид балансу за замовчуванням встановити значення «3».

  Оновлення

  • Додано пункт «Завантажити оновлення з FTP» в панелі керування підсистеми «Оновлення».

  Інше

  • Удосконалено відображення полоси прокрутки на панелі керування.