Оновлення

Оновлення від 21.08.2018 для Debet Plus V12

Зведення бухгалтерського балансу

 • Меморіальні ордери
  • Додано можливість розкриття обігів з меморіальних ордерів.
  • Внесено зміни в розрахунок меморіального ордеру № 9. Виправлено ситуацію, коли не відбувався розрахунок меморіального ордеру при зануленні рахунку МО, але коли додані проведення для розрахунку.
  • Підправлено формат комірок та розширено поле для назви організації по МО № 9.
 • Внесено зміни у картку аналітичного обліку. Якщо однією з аналітик рахунку, по якому буде формуватись Картка аналітичного обліку, буде довідник "Підрозділи", то стане доступною можливість робити відбір по підрозділам.

Облік заробітної плати

 • Удосконалено форму редагування/додавання календарів для видів оплати. Додано поля, в яких можна вказувати робочі дні та години для них, на основі яких будуть формуватися календарі.
 • Внесено зміни у список наказів. Відтепер накази для співробітника відображаються за період, а не за місяць. Також у картці штатного розкладу додано закладку з наказами по співробітнику.
 • Виправлено помилку при створенні календарів.
 • Зроблено коректне відображення сум статистики по лікарняним в режимі перегляду повної інформації по співробітнику «Первинні документи» — «Особові рахунки» — «Повна інформація по співробітнику».
 • Меню «Зведення» — «Персоніфікація» переіменовано в «Звіт ЄСВ» та реструктуризовано до одного рівня вкладеності.
 • Документ «Відомість». Додано пункт меню «Завантаження % від окладу(не залежить від кількості ставок)».

Облік ТМЦ

 • Виправлено помилку при додаванні/редагуванні накладних на прибуткування та переміщення. Додано перевірку наявності довідника джерел фінансування.
 • Внесено зміни у документи «Внутрішнє переміщення», «Зміна номенклатурної групи». У документи додано нове поле «Серійний номер після», у яке буде проставлятися серійний номер після введення в експлуатацію; а також поле «Серійний номер» буде відображатись лише у тієї номенклатури, в параметрах якої встановлено «Ведеться по серійних номерах».
 • Виправлено помилку зі списанням палива. Виправлено ситуацію, коли норма палива в простої була вказана нульовою, але в завданні вказана норма використання палива, через що виникала помилка з діленням на нуль.

Бюджетування

 • Внесено зміни у документ «Фінансове планування». Додано нові контроли "Валюта", "Курс", "Територія", які можна як показувати на формі, так і ховати, через налаштування папки документа. У розрахунок фінансових звітів додано новий фільтр по виду валюти.
 • В довіднику тарифних ставок змінено ширину та маску поля «Сума».
 • Додано форму №2-ДС.

Комунальні послуги

 • Зміни у імпорті субсидій. У групу «дані Дебету» додано поле «О/Р (мітка)», а поле, що містить код довідника, переіменовано в «Код в довіднику».
 • Внесено зміни у документ KU. Обов'язковість заповнення поля «Мережа» буде визначатись наступним чином: якщо у заголовку документа KU не буде вказана мережа, то поле «Мережа» у рядках документа буде необов'язковим для заповнення, а якщо в заголовку документа буде вказана мережа, то поле «Мережа» у рядках документа буде обов'язковим до заповнення.
 • Додано можливість імпорту оплат комунальних послуг з розбивкою по даті.
 • Виправлено ситуацію, через яку не видалялися рядки в документах типу «KO» (Оплата ком.послуг).

Різне

 • Виправлено помилку при видаленні записів штатного розкладу.
 • Виправлено помилку при додаванні записів у довідник контрагентів.