Оновлення

Оновлення від 21.10.2019 для Debet Plus V12

Облік зобов'язань

 • Оновлено форми друку реєстрів фінансових та юридичних зобов'язань.
 • На форму юридичного зобов'язання додано поле «Ідентифікатор процедури закупівель» з виведенням цього поля на форму друку реєстру юридичних зобов'язань.

Облік банківських операцій

 • Додано можливість імпорту банківської виписки із казначейської програми «ІПК.Місцевий бюджет» та з «АІС».

Облік касових операцій

 • Виправлено помилку з некоректним відображенням прізвища в списку авансових звітів.
 • Розроблено документ «Розрахунок витрат на відрядження».

Облік ТМЦ

 • В обігово-сальдову відомість по ТМЦ додано пункт меню «Проставити рахунок/субрахунок/статтю» для можливості зміни рахунку обліку ТМЦ за вибраною номенклатурою.
 • Додана можливість формування та вивантаження звіту в портал «Є-ДАТА» - «Звіт про обсяг платежів у розрізі товарів».

Облік батьківської плати

 • Передбачено друк квитанцій з нульовими сумами.
 • Виправлено розрахунок пільг при використанні поля «Аванс».

Різне

 • Доопрацьовано розрахунок форм казначейської звітності (№ 2м, 4-1м, 4-2м, 4-4м).
 • Доопрацьовано Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м), рядок 5000 звіту.