Оновлення

Оновлення від 21.12.2021 для Debet Plus V12

  • Накопичувальне сервісне оновлення файлів.
  • Вдосконалено режим експорту в Excel. Знято обмеження на кількість колонок і рядків в результуючому файлі.
  • Доопрацьовано форми друку внутрішнє переміщення (РМ_EX10, PM_EX04).
  • Доопрацьовано форму друку «Акт введення в експлуатацію» PM_EX_BUD03.

    Заробітна плата

    • Додано можливість створення окремого документа BP з проводками по рознесенню по рахунках.