Оновлення

Оновлення від 24.04.2019 для Debet Plus V12

  • Виправлено помилку контролю введених даних поля «Вид документа» в документі «Фінансові зобов`язання».
  • Виправлено помилку контролю введених даних поля «Документ розрахунку» в документі «Платіжне доручення вихідне».