Оновлення

Оновлення від 26.03.2019 для Debet Plus V12

Зміни для бюджетних організацій

 • Виправлено форми друку юридичних та фінансових зобов'язань.
 • Доопрацьовано форми Казначейської звітності: № 2д (№ 2м), № 4-1д (4-1м), № 4-2д (4-2м), № 4-3д (4-3м), № 4-4д (4-4м), Додатки №№ 1-5 до порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів.
 • Запроваджено нові звіти:
  • Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) — Форма № 2;
  • Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (Форма № 1-м, Форма № 2-м).
 • Численні зміни до форм фінансової та казначейської звітності.
 • Внесено зміни в Довідку про зміни до плану асигнувань загального фонду.

Облік основних засобів

 • Оновлено налаштування папок документів:
  • OD: додано проведення для операції зміни ліквідаційної вартості;
  • OL: доналаштовано проведення по списанню ліквідаційної вартості;
  • OX.TAX: проведення до документа «Індексація ОЗ».