Оновлення

Оновлення від 27.11.2019 для Debet Plus V12

Облік заробітної плати

 • Значно прискорено розрахунок заробітної плати в режимі розрахунку за табельним номером.
 • У розрахунку доплати до мінімальної зарплати з'явилася можливість налаштувати для окремих видів оплати режим розрахунку коефіцієнта пропорційно відпрацьованим годинам, а не дням, як це було раніше. Для цього слід у змінних організації для кожного із видів оплати додати запис ZRP.DOPL_MZP_CHAS_VOPL_[код виду оплати] зі значенням 1.
 • У розрахунку індексації реалізовано можливість налаштування для окремих видів оплати розрахунку коефіцієнта пропорційно відпрацьованим годинам, а не дням, як це було раніше. Для цього слід у змінних організації для кожного із таких видів оплати додати рядок ZRP.IND_OKLCH_VOPL_[код виду оплати] зі значенням 1.
 • Створено новий тип наказу для надбавок до окладу за тарифною сіткою (тип _PROC_TARIF_KOEF). Він дозволяє вказати базою для розрахунку надбавки тариф, що відрізняється від тарифу (окладу), зазначеного в штатному розкладі.
 • У розрахунках відсоткової надбавки до окладу за тарифною сіткою, реалізовано можливість перевизначати відсоток за допомогою змінної організації ZRP.PROC_PRK.[код наказу].
 • Реалізовано можливість розділяти суму індексації в розрізі ШВВ за допомогою константи split_ind.
 • Внесені зміни в розрахунок відпусток для випадків, коли працівника прийнято на роботу не першим числом місяця, але всі попередні дні з початку місяця до дати прийняття були неробочими. Тепер такий місяць вважається повністю відпрацьованим і включається в розрахунок відпускних.
 • У таблиці 6 звіту ЄСВ виправлено розрахунок кількості днів перебування в трудових відносинах при експорті в файл формату xml.

Облік ТМЦ

 • В оборотно-сальдову відомость з ТМЦ додано можливість відображати документи на повернення (типи документів VR, VP) як сторно.
 • У формі друку інвентарної картки групового обліку ОЗ (для МНМА) додано заповнення поля «Дата та номер документа». Друк картки відбувається: Звіти — Відомість залишків — Друк — Друк рядка.

Облік основних засобів

 • Додано можливість перегляду інвентарної картки основного засобу із оборотно-сальдової відомості.
 • Додано можливість вказувати постачальника в акті прийомки-передачі основного засобу.

Різне

 • Додано можливість налаштування значень за замовчуванням для рядків документів.
 • Створена нова форма звіту (версія 1901.002) «Фінансова звітність малого підприємства» (форма 1-м, 2-м) згідно з Наказом Міністерства фінансів від 31.05.2019 р. № 226. Виправлена помилка при розрахунку рядка 1020 та доопрацьований розрахунок рядка 2180.
 • Виправлена помилка некоректного відображення пункту меню «відобразити...» або «згорнути...»/«розгорнути» для підсумків у списках.