Оновлення

Оновлення від 28.04.2022 для Debet Plus V12

 • Зведення бухгалтерського балансу
  • Доопрацьовано розрахунок розділу 1 звіту за формою 1-НС з перерахунком сум по курсу валюти, папки документів PV, якщо в таких документах вказана іноземна валюта.
  • У розділ 4 звіту 1-НС доопрацьовано розрахунок рядків 4.1.4.1 та 4.2.4 з урахуванням курсової різниці.
  • Доопрацьовано розрахунок рядка 1.1.5.16 розділу 5.1 звіту 1-НС з урахуванням курсової різниці.
  • Доопрацьовано розрахунок розділу 7.1 звіту 1-НС.
  • Доопрацьовано розрахунок Таблиці 2 «Інформація щодо заборгованості з оплати праці» звіту «Інформація про стан розрахунків із заробітної плати для НСЗУ».
  • Доопрацьовано розрахунок розділу «Додаткові надходження ПМГ» звіту 1-НС з урахуванням змінених пакетів медичних послуг та порядку слідування.
  • Доопрацьовано розрахунок розділу «Додаткові доходи ПМГ» звіту 1-НС з урахуванням змінених пакетів медичних послуг та порядку слідування.
  • Доопрацьовано експорт розділів звіту 1-НС в Excel.
  • Доопрацьовано звіт по договорах з можливістю виключення договорів без контрагентів та врахування залишку на дату (Звіти->Договори->Звіт по договорах).