Оновлення

Оновлення від 31.07.2020 для Debet Plus V12

 • Оновлено налаштування проводок папки документів вхідних платіжних доручень PV-101 «Реалізація товарів, робіт, послуг (Кт 361)». Додано можливість автоматичного віднесення коштів, отриманих від фізичних осіб через банківські установи та поштові відділення, на код контрагента «Кінцевий споживач». З цією метою в довіднику контрагентів потрібно відредагувати рядки для організацій, через які надходять кошти від фізичних осіб (банківські установи та поштові відділення), і в полі «Код платника» вибрати контрагента «Кінцевий споживач» (зазвичай, це код № 5). Після цього при формуванні проводок у папці PV-101 буде використовуватись код контрагента, вказаний у розширенні організації «Код платника», якщо він вказаний.
 • Оновлено налаштування проводок папки документів вхідних платіжних доручень «Цільове фінансування (Кт 482)». Якщо в документі використовуються рядки, то проводки автоматично формуються в розрізі рядків документа.
 • Позначений таким, що використовується, код 1051 «Основний вид діяльності» довідника 200 «Види діяльності та доходів». Це дасть змогу використовувати його при накопиченні витрат загальновиробничого характеру.
 • Оновлено налаштування проводок документів на списання ТМЦ:
  • Якщо рахунок «куди» вказаний і в рядках і в заголовку документа, пріоритет надається рахунку, вказаному в рядку.
  • Вимкнені папки документів PZ-14 та PZ-16 (якщо ці папки не містять документів).
 • Зміни в плані бухгалтерських рахунків:
  • Для рахунку 69 «Доходи майбутніх періодів» встановлений вид «активно-пасивний з розгорнутим сальдо».
  • Вилучено аналітику «КЕКВ» з рахунків 69 та 745.
 • Вдосконалено методику визначення кодів аналітики в проводках до документів «Прибуткування ТМЦ» (PN), «Переміщення ТМЦ» (PM) та «Списання ТМЦ» (PZ) у частині визнання доходу від цільового фінансування.
 • Значно прискорено та доопрацьовано розрахунок звіту «ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА (форми № 1-м, № 2-м)».
 • Оновлено налаштування проводок для документів із ведення обліку основних засобів:
  • для документа акт прийомки-передачі ОЗ «uosex:OP» папка 10 - додано секцію по відображенню цільового фінансування (формується за умови, якщо в інвентарній картці основного засобу вказано «Вид фонду цільового фінансування»);
  • для документа із розрахунку амортизації «uosex:OA.PER» для всіх папок додано секцію по відображенню цільового фінансування (формується за умови, якщо в інвентарній картці основного засобу вказано «Вид фонду цільового фінансування»);
  • ознаку «Вид фонду цільового фінансування» для існуючої інвентарної картки можна проставити у довіднику ОЗ через меню Сервіс-Встановити вид цільового фінансування;
  • ознаку «Безоплатно прийнятий ОЗ» перенесено до вкладки «Бухгалтерський облік».
 • Надалі параметри ОЗ «Сума цільового фінансування» та «Цільове фінансування» (вартість) використовуватися не будуть.