Дебет Плюс

Виробництво і переробка

Виробництво і переробка
Автоматизована система управління підприємством «ДЕБЕТ Плюс» надає великі можливості для ведення бухгалтерського, оперативного і податкового обліку на виробничих і переробних підприємствах різних галузей промисловості України. Для можливості отримання собівартості готової продукції та аналізу її структури, при введенні системи в експлуатацію в плані рахунків до витратними рахунками прикріплюють такі розрізи аналітичного обліку:
  • види продукції;
  • види витрат;
  • виробничі підрозділи.
У процесі списання сировини у виробництво, прямі витрати будуть накопичуватися на відповідних аналітиках. Для списання сировини у виробництво і оприбуткування готової продукції в системі є спеціальний вид документа: «Виробництво». Даний вид документа об'єднує в собі накладну на списання сировини у виробництво і накладну на оприбуткування готової продукції. Списання сировини може відбуватися як вручну, так і з використанням норм списання, які в системі заводяться в режимі «Рецепти». Кожен рецепт представляє собою перелік сировини, що списується на певну кількість готової продукції. Обмежень на кількість видів сировини і на кількість видів продукції в одному рецепті не існує. Є можливість враховувати якісні показники сировини з відповідним перерахуванням виходів готової продукції за методикою, узгоджуватися зі службою головного технолога на етапі введення системи в експлуатацію. При використанні рецептів система сама контролює наявність залишків сировини і в разі відсутності в залишках якого-небудь виду сировини, пропонує скористатися таблицею замін для вибору підходящого аналога. Таблиця замін формується завчасно за участю технологів і містить перелік допустимих замін різних видів сировини із зазначенням пропорцій. Наприклад, маргарин «Вершковий» можна замінювати маргарином «Сонячним» в пропорції 1:1,25. Для визначення планових цін готової продукції в системі передбачений документ «Планова калькуляція». Ціни на сировину можуть братися як з залишків на складі, так і зі спеціально створених прайс-листів з цінами на сировину. Для підвищення продуктивності праці та підтримки калькуляцій в актуальному стані, передбачений режим масового формування калькуляцій на основі попередньо налаштованих шаблонів. Шаблони калькуляцій користувач може налаштовувати власноруч. Для визначення фактичної собівартості продукції та доведення до фактичної собівартості наявних на складі залишків призначені режими «Закриття рахунків» і «Переоцінка». Підсистема «Закриття рахунків» дозволяє в автоматизованому режимі розподіляти загальновиробничі витрати на витрати за видами готової продукції відповідно до методики, прийнятої на підприємстві (наприклад, пропорційно прямим витратам, пропорційно до сум заробітної плати, пропорційно фізичним обсягами виробленої продукції і т.п.). Причому, на відміну від аналогічних систем, представлених на ринку, після закриття рахунків зберігається аналітичний розріз отриманої собівартості, що дає можливість аналізу структури фактичної собівартості за видами витрат (сировина, заробітна плата, відрахування до бюджету тощо).

Рішення для автоматизації виробництва:

Комплексна автоматизована система управління підприємством «ДЕБЕТ Плюс» дає можливість вирішувати всі завдання бухгалтерського, податкового та управлінського обліку засобами однієї системи. Використання такої інтегрованої системи підвищує оперативність, точність і якість одержуваної інформації, а також зменшує сукупні витрати на впровадження і підтримка в актуальному стані систем обліку та оперативного управління підприємством. Більш докладну інформацію про можливості автоматизації підприємства засобами АСУП «ДЕБЕТ Плюс» можна отримати, сконтактувавши з нами.