Дебет Плюс

Загальні відомості про бухгалтерську програму

Система управління підприємством "ДЕБЕТ Плюс" має модульну структуру, що дає можливість замовнику підібрати оптимальний комплект поставки, з функціональністю, що відповідає потребам підприємства. Інформація в програмі зберігається у вигляді документів. Всю інформацію можна умовно поділити на первинну (первинні документи, початкові залишки, проведення та довідники), розрахункову (вихідні документи) і керуючу (параметри системи). Крім того, інформацію можна класифікувати за сферою дії:
  • загальносистемна інформація - використовується всіма підсистемами комплексу і служить для взаємозв'язку інформації всіх підсистем в єдине ціле;
  • інформація поточної підсистеми - використовується тільки поточною підсистемою і служить для забезпечення взаємозв'язку інформації всередині конкретної підсистеми.
Програмний комплекс "Дебет Плюс" складається з декількох підсистем, що доповнюють одна одну: